Změna pojišťovny a podomní prodejci

31.1.2014 10:07

Pozor na podomní prodejce. Stejně jako vás může nachytat obchodník s energiemi nebo mobilním tarifem, i neuvážená změna zdravotní pojišťovny může znamenat velký problém do budoucna. Zrovna dnes vyšel článek na portálu Novinky.cz, kde je popisováno podvodné jednání náborových pracovníků, kteří argumenty o změně názvu její stávající pojišťovny ČPZP nechali ženu z Ostravska podepsat přihlášku […]

celý článek

Sliby nové vlády a realita

29.1.2014 17:30

Koaliční smlouva mezi politickými stranami nové vlády vytváří základ jejího programového prohlášení a prozrazuje hodně o tom, kam by se mohlo ubírat naše zdravotnictví. Pokud bychom záměry mohli shrnout do jediné věty, čeká nás nižší přímá spoluúčast, zvýšení nároků na státní rozpočet a daňové poplatníky a vyšší centralizace. S výjimkou platby za pohotovost se má […]

celý článek

Systém plateb versus potřeby pacienta

28.1.2014 17:03

Platby za zdravotní péči by měly podle zákona o veřejném zdravotním pojištění vycházet z dohod mezi poskytovateli a plátci – tedy mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními (respektive profesními sdruženími poskytovatelů jako zástupců smluvních poskytovatelů). Již několik let jsme svědky toho, že se účastníci shodnou jen málokdy a když, tak rozhodně ne pro celé spektrum […]

celý článek

Chronická onemocnění a jejich dopad na rozpočty

16.1.2014 17:08

Náklady na chronická onemocnění potápějí rozpočty zdravotnických systémů ve světě i u nás. Co s tím? Chronická onemocnění vyžadují dlouhodobou léčbu, mají spíše pomalý vývoj a pacienti s nimi žijí dlouhá léta nebo desetiletí. V Evropě jsou příčinou až 80 % všech úmrtí. Většina z nich patří mezi tzv. civilizační nemoci, kterými jsou postiženi převážně […]

celý článek

O úhradové vyhlášce

10.1.2014 14:30

Ministr M. Holcát o prioritách: „Pokud máme zdůvodnit, proč se zvyšují platby do nemocnic, je třeba také zvažovat priority. Velký nárůst (1 či 1,5 mld.) se pro rok 2014 očekává v centrové péči, tedy v léčbě těch nejzávažnějších chorob jako je roztroušená skleróza, revmatická či onkologická onemocnění.  Pokud nebudeme léčit tyto pacienty efektivně, následně budeme […]

celý článek

Paliativní péče v kontextu českého zdravotnictví

5.1.2014 21:19

Podle průzkumu společnosti STEM/MARK a. s. pro Cestu domů z roku 2011 vyplývá, že 74% obyvatel České republiky umírá ve zdravotnických či sociálních zařízeních, z toho 58% v nemocnicích. Pouze 21% osob zemře doma. Ze stejných dat také vyplývá, že většina obyvatel si tímto způsobem odcházet nepřeje. Odklon naší společnosti od témat a událostí souvisejících se smrtí a […]

celý článek