Před předčasnými volbami na podzim roku 2013 jsme se rozhodli ve spolupráci se Zdravotnickými novinami uspořádat debatu s kandidáty na křeslo ministra zdravotnictví. Pozvali jsme zástupce všech stran, které mají reálnou šanci se dostat do Poslanecké sněmovny.

Záznam debaty z 15. 10. 2013 je ke shlédnutí na portálu MojeMedicína.cz na adrese www.mojemedicina.cz/debata.

debata-intro-1


Diskutující

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA (ČSSD)

stínový ministr zdravotnictví, působí od roku 2005 ve funkci ředitele Fakultní nemocnice Ostrava. Je držitelem atestace z vnitřního lékařství, management v oboru zdravotnictví vystudoval v programu MBA na BIBS Brno a Nottingham Trent University. V letech 2002 – 2007 byl ředitelem Bohumínské městské nemocnice, a.s.., předtím po tři roky působil též jako lékař interního oddělení Bohumínské nemocnice. V letech 2000-2002 byl členem zdravotní rady Městského úřadu Karviná. Je častým komentátorem a autorem blogů věnujícím se zdravotnické problematice.

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. (ODS)

je od roku 2012 náměstkem ministra zdravotnictví pro zdravotní péči. Od roku 2002 působí na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, vyučuje na 1. Lékařské fakultě UK. Atestace složil v oborech Vnitřní medicína, Anesteziologie a resuscitace a Intenzivní medicína, mezi lety 1998-2002 byl lékařem IV. Interní kliniky VFN v Praze. Je členem České společnosti pro anestezii, resuscitaci a intenzivní medicínu a ČLS Jana Evangelisty Purkyně. Je předsedou místního sdružení ODS Klánovice a od roku 2010 zastupitelem MČ Praha-Klánovice.

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. (TOP 09)

ministr zdravotnictví ČR v letech 2010-2013, mezi lety1972 a 1993 působil na katedře radiologie Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, po tři roky byl přednostou radiologické kliniky a od roku 1996 do roku 2009 ředitelem Fakultní nemocnice Hradec králové. Je autorem četných publikací, mimo jiné byl též předsedou Asociace nemocnic ČR. Podílel se na zavádění ultrazvukového zobrazování v oblasti kardiologie a břišní diagnostiky, počítačové tomografie a znalostí a moderních metod v oblasti zdravotnického managementu do ČR. Mezinárodní zkušenosti načerpal na dlouhodobých pobytech na lékařských fakultách v USA, Kuvajtu a Německu. Členem TOP 09 je od roku 2009, od roku 2002 zastupitelem města Hradec Králové.

Mgr. Soňa Marková (KSČM)

od roku 2002 poslankyně Parlamentu ČR, působila též jako místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro evropské záležitosti. Je stínovou ministryní KSČM pro resort zdravotnictví. Vystudovala učitelství na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, do svého zvolení učila na základní škole, dlouhodobě se věnuje dětské problematice. Do Komunistické strany vstoupila v roce 1986, od roku 1997 zastupuje Okres Náchod v ÚV KSČM. Mezi lety 1998-2002 byla členkou Zastupitelstva města Náchod, kam byla opět zvolena v roce 2010.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA (KDU-ČSL)

působí od roku 1993 jako revmatolog ve Fakultní Thomayerově nemocnici a od roku 2005 je zde zároveň zástupcem ředitele a náměstkem pro léčebnou péči. V této pozici se věnuje mimo jiné financování, investicím a komunikaci s pacienty. Šestým rokem se dále podílí na řízení církevní nemocnice Pod Petřínem jako předseda správní rady. Je zakladatelem nadačního fondu Muži proti rakovině. V místní politice působí již od roku 1994, kdy byl zvolen členem Zastupitelstva MČ Praha 12. Zde působil mimo jiné v pozici předsedy zdravotní komise.

MUDr. Lubomír Nečas (SPOZ)

v letech 1980 až 1989 působil jako internista a poté též jako lodní lékař Československé námořní plavby. Od roku 1992 byl tělovýchovným lékařem ve zdravotnických zařízeních ve Zlíně, mimo jiné v okresní či krajské hygienické stanici. Nyní je již čtvrtým rokem vedoucím tělovýchovným lékařem v Baťově krajské nemocnici. Dále působí jako předseda Okresního sdružení ČLK ve Zlíně a je krajským zástupcem Sdružení praktických lékařů Zlínského kraje. V roce 2012 byl zvolen zastupitelem Zlínského kraje a následně náměstkem hejtmana pro zdravotnictví.

MUDr. Antonín Nechvátal (SZ)

je zástupcem primáře dermatovenerologického oddělení FN v Motole. Působil na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a dále v kladenské nemocnici na Klinice dermatovenerologie. Kromě atestací ve zmíněných oborech získal též primářskou licenci a dále atestaci z veřejného zdravotnictví na Škole veřejného zdravotnictví. Byl členem dozorčí rady FN v Motole, pracoval v expertní skupině pro reformu zdravotnictví. V roce 2010 byl zvolen členem Zastupitelstva MČ Praha 6, je předsedou místní organizace a vedoucím odborné sekce pro zdravotní politiku SZ.

MUDr. Jiří Štětina (Úsvit)

je od roku 2003 primářem ARO Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem. Je držitelem dvou atestací v tomto oboru, které získal za svého působení na Fakultní nemocnici Hradec Králové. Zde roku 1980 založil a vedl záchrannou službu. Mezi lety 1993-2002 byl ředitelem Územního střediska záchranné služby Hradec Králové. Je jedním ze zakladatelů SNK-ED, v roce 2010 byl zvolen poslancem za Věci veřejné, byl místopředsedou Výboru pro zdravotnictví, působil též v Podvýboru pro integrovaný záchranný systém a Podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (ANO)

přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) v Brně a profesor onkologie Lékařské fakulty MU byl mezi lety 2001 – 2008 též ředitelem MOÚ. Je předním českým onkologem, mezi lety 1991-1995 se věnoval výzkumné činnosti na univerzitě v USA, po svém návratu působil v klinické praxi jako primář Oddělení klinické onkologie Fakultní nemocnice Brno a dále ve vedoucích funkcích MOÚ. Je členem mnoha vědeckých rad a organizací zabývajících se karcinomem, věnuje se výzkumné činnosti jako spoluřešitel onkologických výzkumů a vyučuje na Lékařské fakultě MU. V roce 2012 kandidoval na post senátora za ANO 2011.


pozvanka-web