OZ známka

OZ známka je velmi subjektivní hodnocení nás z OZdravotnictví. Neměřili jsme žádné hodnoty, které bychom nějak průměrovali, ale rozhodli jsme se oznámkovat pojišťovny jako ve škole. Nemáme důvod žádné pojišťovně nadržovat a snažili jsme se o co nejobjektivnější doporučení, která pojišťovna je pro vás nejlepší.


Proč bychom se měli zamyslet nad „svojí“ zdravotní pojišťovnou?

V drtivé většině případů lidé nijak rozdíl mezi pojišťovnami nepociťují, ale když člověk vážně onemocní, chtěl by samozřejmě, aby se o něj jeho pojišťovna co nejlépe postarala. To znamená, aby mu zaplatila tu nejlepší a nejefektivnější léčbu pro něj. Podívejte se, jak jsme zhodnotili pojišťovny my.

Blíží se datum 30. června, což je podle zákona poslední termín (a je poslední na celý další kalendářní rok), kdy můžeme ohlásit náš úmyslu změnit zdravotní pojišťovnu. Jasně nás napadne otázka: „A proč bychom to měli dělat?“

Tuto logickou otázku si můžeme položit znovu, až si společně odpovíme na to, co vlastně od „své“ zdravotní pojišťovny chceme. Zkusím si takový vnitřní rozhovor udělat sama se sebou a vy posuďte, zda máme podobné dotazy, přání, obavy či očekávání.

I zdravotní stav ovlivňuje rozhodnutí

Jistě bude rozdíl v tom, zda jsem zdravá, relativně mladá a lékaře potřebuji vlastně minimálně, v tom nejlepším případě pouze na prevenci, nebo zda se hlásí nějaké chronické nemoci, přibývá věk, či dokonce jsem vážně nemocná.

V prvním případě (zdraví a prevence) mě bude zajímat následující:

  • Jak se mnou pojišťovna komunikuje? Je aktivní? Umožňuje mi komunikovat s ní on-line? Odpovídá na mé dotazy rychle?
  • Mohu si kdykoli a odkudkoli zkontrolovat svůj osobní účet a zjistit tak, kolik za mě platí za zdravotní péči?
  • Nabízí mi různé, a pro mě smysluplné programy prevence či aktivity na posílení mého zdraví?
  • Zajímá se o to, zda dodržuji zákonem doporučené preventivní prohlídky, s ohledem na můj věk? Nabízí mi něco za tuto moji „odpovědnost“ k vlastnímu zdraví?
  • V případě, že jí to zákon dovolí, je připravena nabídnout mi i efektivnější bonusy např. formou snížení pojistného?
  • Je to pojišťovna s celostátním pokrytím či pouze regionálním? Ovlivňuje to počet nasmlouvaných poskytovatelů zdravotní péče.

V druhém případě (nemoc, přibývající věk) se budu ptát:

  • Poskytne mi pojišťovna efektivní léčbu? Zajistí sledování mého zdravotního stavu?
  • Nabízí specifické programy pro mou diagnózu či doplňující péči v podobě rehabilitací, nutriční terapie či lázeňské péče?
  • Zajišťuje informovanost pacientů o nemoci a možnostech léčby či zlepšení stavu?
  • Ty z nás, kteří jsou zdraví, mladí, dychtící po informacích a sledující neustálé hry kolem korupce, transparence rozhodnutí, efektivity konání pojišťoven, jistě budou zajímat otázky na téma jaké má pojišťovna kontrolní mechanismy, jak nakládá se svými zdroji apod.

V případě, že již budu mít příznaky chronického onemocnění, či jeho rozvinutou formu, mě pochopitelně budou zajímat i všechny předchozí otázky, ale navíc mě bude zajímat, co je mi pojišťovna připravena nabídnout, když potřebuji trvalou péči. Existuje u pojišťovny specifický program, který by mi zajistil dostatek informací o mé nemoci, optimální sledování mého zdravotního stavu, efektivní léčbu a diagnostiku, popř. další aktivity, které zajistí zlepšování či alespoň nezhoršování mého zdravotního stavu?

Vážné onemocnění může přijít ze dne na den

Nejproblematičtěji se asi budou rozhodovat lidé, kteří jsou vážně nemocní a vyžadují často nákladnou léčbu. Na druhou stranu si uvědomujeme, že vážná nemoc si nevybírá a mnoho naprosto zdravých, nemusí být zdravými za další měsíc. Bude nás tedy všechny zajímat zásadní otázka: Když budu opravdu potřebovat nákladnou léčbu (vzhledem k vysoké profesionalitě poskytovatelů ale také financím), dostanu ji? Nebude moje pojišťovna licitovat s mým lékařem, jakou péči mi je ještě ochotna proplatit? Víme přeci, že jakákoli péče pro všechny je mýtus, který už dávno neplatí a ve skutečnosti neplatil nikdy.

Váš tým OZdravotnictví

PS: poznámka k OZP a VoZP

V našem seznamu hodnocených zdravotních pojišťoven chybí Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP). Oslovili jsme pochopitelně všechny pojišťovny, ale zmíněná VoZP si na naše čtenáře čas neudělala a neodpověděla na naše dotazy. OZP původně také odpovědi nedodala, ale po zveřejnění srovnání rychle po e-mailu napravila. VoZP přes počáteční souhlas nereagovala následně na naše urgence o rozhovor. Nabízí se tady otázka, kolik času a prostoru tedy bude ochotna věnovat svým klientům.

Víme však, že VoZP bojuje s velmi napjatým rozpočtem, jak také vyplývá ze srovnávací tabulky, sestavenou týdeníkem Euro a kterou také uveřejňujeme. Vojenská zdravotní pojišťovna, které se mimochodem podařilo přilákat na letošní rok skoro 40 tis nových pojištěnců, čelí také v současné kritice Ministerstva zdravotnictví, ale i svých konkurentů, na nekalé praktiky při získávání nových klientů a vzájemně na sebe tyto dvě instituce připravují žaloby.