známka3
výhodyscreeningy nad rámec standardních programů a vzdělávání pro lékaře
nevýhodyvyhýbavé odpovědi ohledně úhrady nákladné léčby, absence komplexních programů péče o chronické pacienty

Pojišťovna sleduje kvalitu léčby na základě dotazníkového šetření mezi klienty. Ekonomiku si sleduje sama, to je pochopitelné, kvalitu by za ní měli sledovat pacienti. Jsou otevřeni i dalším způsobům. Na nás to působí dost pasivně. Podobně jako přístup ke kontrole vykazované péče, kde se zástupce OZP odvolává na „standardní revizní činnost“.

Programy péče o chronické pacienty pojišťovna nemá, pouze „analyzuje možnosti“ a bude „sledovat trend“. Jelikož některé pojišťovny již takové programy mají, OZP již mohla také zareagovat. Zatím má program pro pacienty s bezlepkovou dietou, na webu ale mají pouze informaci o tom, že proplácí účtenky za bezlepkové potraviny a vitamíny. Jistě velký přínos pro pacienty, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu, ale pod systematickou péčí o chronické pacienty bychom si představovali trochu víc.

Pozitivní je, že pojišťovna nabízí i screeningové programy nad rámec doporučených. Tiskový mluvčí pojišťovny nám zopakoval výhody odhalení nemoci v raném stádiu: „Předešlo se jednak vleklým problémům a dlouhotrvající léčbě, ale také vysokým nákladům, které by pojišťovny vynaložila na takové léčení.” To má jistě pravdu a tuto aktivitu kvitujeme.

Pokud jde o otázku přístupu pojištěnců OZP k nákladné péči, kromě jiného tiskový mluvčí uvádí: „OZP je připravena o úhradách seriózně diskutovat.” Tato odpověď nás příliš nepotěšila a domníváme se, že ve většině případů, kdy je léčba indikována odborným lékařem, by se měla pojišťovna k povinnosti postavit čelem a nediskutovat. Jak jsme v dalším dotazu upřesnili, jde o léčbu, která je lékařem určená jako nejvhodnější. I v tom případě je odpověď vyhýbavá a mluví o ekonomickém pohledu a spolupráci s dalšími odborníky. Na základě těchto odpovědí nemáme příliš důvěru v bezproblémový přístup pacienta k takové léčbě.

Příjemně nás naopak pojišťovna překvapila, pokud jde o vzdělávání lékařů, kdy v posledních dvou letech OZP připravila několik školení pro praktické lékaře, která měla vést k efektivnější léčbě a zlepšení provádění prevence.


Kompletní přepis rozhovoru se zástupcem pojišťovny