V našem seznamu hodnocených zdravotních pojišťoven chybí Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP). Oslovili jsme pochopitelně všechny pojišťovny, ale zmíněná VoZP si na naše čtenáře čas neudělala a neodpověděla na naše dotazy. OZP původně také odpovědi nedodala, ale po zveřejnění srovnání rychle po e-mailu napravila. VoZP přes počáteční souhlas nereagovala následně na naše urgence o rozhovor. Nabízí se tady otázka, kolik času a prostoru tedy bude ochotna věnovat svým klientům.

Víme však, že VoZP bojuje s velmi napjatým rozpočtem, jak také vyplývá ze srovnávací tabulky, sestavenou týdeníkem Euro a kterou také uveřejňujeme. Vojenská zdravotní pojišťovna, které se mimochodem podařilo přilákat na letošní rok skoro 40 tis nových pojištěnců, čelí také v současné kritice Ministerstva zdravotnictví, ale i svých konkurentů, na nekalé praktiky při získávání nových klientů a vzájemně na sebe tyto dvě instituce připravují žaloby.


Kompletní přepis rozhovoru se zástupcem pojišťovny