známka1
výhodydobře se stará chronické pacienty (některé diagnózy), dobře hospodaří
nevýhodyprogramy pro chronická onemocnění pouze pro tři diagnózy

Středně velká pojišťovna s celkem solidním hospodařením. Skoro by se dalo říct černý kůň mezi pojišťovnami. Šikovná je aplikace pro chytré telefony, které pomůže při hledání smluvních zdravotnických zařízení i přístup ke svému osobnímu účtu. Jednoduše se dostanete k údajům, kolik za vás kde pojišťovna zaplatila. V kontrole čerpání peněz na péči ale pojišťovna nespoléhá pouze na své klienty, jak uvedl ředitel pojišťovny ing. Gajdáček „Zcela určitě naše pojišťovna má interní kontrolní mechanismy a běžně je používá.“

Velmi pozitivní je přístup k chronickým pacientům. Pojišťovna má pilotní programy pro pacienty s cukrovkou, vysokým krevním tlakem a vysokým cholesterolem. Motivací pojišťovny je pochopitelně ušetřit, ale v tomto případě na tom profitují i pacienti – pečují o ně systematicky tak, aby byla léčba co nejefektivnější. Ve finále je tedy pacient zdravější a pojišťovna ušetří, údajně dosahují úspor až 50 %. Je velmi užitečné a hodné následování takto exaktně vidět, jak je i ekonomicky výhodné se o pacienty starat a důsledně o ně pečovat.

U prevence jde pojišťovna nad rámec povinných programů a nabízí třeba komplexní preventivní onkologické vyšetření, a to ve spolupráci s renomovaným brněnským Masarykovým onkologickým ústavem. Na druhou stranu přiznává ing. Gajdáček, že je program tak populární, že nejbližší volné termíny jsou až příští rok. Velmi pozitivní je prohlášení o možném snížení pojistného: „Pokud by pojišťovnám byla dána kompetence v zákoně,,. ZP MV ČR by uvažovala i o snížení částky povinných odvodů.“ Samozřejmě by to mělo své podmínky a možná i nějaká omezení, ale přímá finanční motivace by byla pro spoustu klientů určitě lákavá.

U nákladné péče, která není pacientovi poskytnuta z důvodu finančních limitů, pak ředitel pojišťovny věc vysvětlil: „Je pravda, že poskytovatelé zdravotní péče mají limitované rozpočty od pojišťovny, ale s právem je překročit, pokud dokladují potřebnost péče o pacienta. Pojišťovna v případech, kdy je pacient pro nákladnou léčbu (např. biologickou) odborně lékařem indikován, garantuje proplacení léčby,” To je velmi pozitivní prohlášení, ale je samozřejmě také důležité, aby se informace dostala k pacientům ve správný čas a srozumitelnou formou.


Kompletní přepis rozhovoru se zástupcem pojišťovny