Plátci by se měli domlouvat na dostupnosti léčiv přímo s dodavateli. Je to vyzkoušený model, který u nás již funguje řadu let. Nezvyšuje zbytečně náklady na zdravotní pojištění a přitom zajišťuje plynulý a postupný přísun nových léků a technologií k pacientům, kteří je potřebují.

Ač jsou pojišťovny v médiích často nespravedlivě očerňovány a stavěny proti pacientům, opak je pravdou. Díky jejich dosavadními rozumnému přístupu k novým lékům a technologiím, má český pacient k dispozici skutečně účinnou a moderní léčbu. Pojišťovny stojí – respektive by měly stát – na straně pacientů mnohem pevněji, než politici, kteří si spíše předcházejí vlivné organizace poskytovatelů zdravotní péče (komory, asociace nemocnic, odbory), jejichž zájem je získat co nejvíce peněz na platy a snaží se je uloupnout právě z „balíků“ peněz určených pacientům.

V současnosti, alespoň v oblasti nákladné léčby, jsou již dohody mezi plátci – tedy pojišťovnami –  dodavateli o úhradě běžné. V případě vyjasnění rizika, či dohody o sdílení rizik jsou plátci ochotni novou technologii do systému úhrad začlenit. Tento postup je správný a v některých případech dovoluje úhradu léku i mimo jeho schválené indikace.