Rok 2017 ještě pořádně nezačal a už zde máme horkého kandidáta na největší absurditu pro oblast zdravotnictví. Ministryně práce a sociálních věcí poslala k připomínkám návrh koncepce rodinné politiky. V rámci ní se objevuje pozorohudný nápad – rozdávání antikoncepce zdarma pro mladistvé do 18 let.

Antikoncepce/ilustrační foto

Co přesně se v materiálu píše? Citujme z něj přímo: „Problémem spojeným s antikoncepčním chováním je nákladnost užívání moderních spolehlivých metod antikoncepce zejména pro mladistvé. Antikoncepce není zahrnuta do veřejného zdravotního pojištění, cena hormonální antikoncepce se pohybuje mezi 100–400 Kč na měsíc. Tato částka může, zejména pro mladé ženy a pro ženy s nízkými příjmy, představovat významný problém.“

Nejprve si neodpustím jedovatou a ironickou poznámku, že zvýšením dostupnosti antikoncepce se zřejmě nesplní základní cíl rodinné politiky. Ten zní: „podpořit prostřednictvím navrhovaných opatření v této koncepci vyšší porodnost obyvatelstva než je ta současná.“ Navrhované opatření jde tedy přímo proti cíli, koncepce si sama vnitřně protiřečí.

Ale přejděme ke korektnějším argumentům. Připomeňme především, že naše veřejné zdravotní pojištění se dostává do velkého tlaku. Nejen kvůli snaze více přidávat lékařům a dalšímu personálu ve zdravotnictví. Do systému vstupují moderní a nákladné metody léčby, které zachraňují či prodlužují životy u závažných a dříve beznadějně smrtelných chorob. Jejich výskyt se zvyšuje a bude se zvyšovat se stárnutím české populace. Opravdu máme v této situaci na rozhazování a vymýšlení, co všechno dalšího hradit z veřejného zdravotního pojištění?

Návrh ministryně Marksové nijak nevyčísluje, kolik by bezplatná antikoncepce stála pojištěnce (daňové poplatníky). Nepíše ani, o jaký její druh by mělo jít. A nezmiňuje také to nejduležitější: Z jakých dat vychází? Na základě jaké seriózní analýzy tvrdí, že nezanedbatelná část mladistvých žen otěhotní jen kvůli tomu, že si nemůže zaplatit antikoncepci? Toto by měla být základní a zodpovězená otázka.

Zde narážíme na všeobecný a dlouhodobý problém z oblasti zdravotní a sociální politiky. Vymýšlejí se různé nápady za stovky milionů či miliard korun, aniž by jim předcházela jakákoli solidní analýza založená na nezpochybnitelných datech. A aniž by měli tvůrci těchto nápadů představu, jaký problém by tím chtěli vyřěšit. Česká republika ještě není tak bohatá, abychom si mohli dovolit postupovat tímto způsobem.

9.1.2017

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů