Pocit žízně, častější močení i únava jsou jedny z nejčastějších projevů cukrovky. Chronickým onemocněním nyní trpí bezmála milion Čechů. Většina z nich pak tzv. diabetem druhého typu, se kterým se lidé nerodí, ale rozvine se až v průběhu života. 

Špatně kompenzovaná cukrovka nahrává komplikacím zejména na kardiovaskulárním aparátu ve formě infarktů, mrtvic, ischemické choroby dolních končetin, ale může končit i poruchou zraku až oslepnutím, selháním ledvin či amputacemi prstů dolních končetin. To vše totiž cukrovka může způsobovat i přes intenzívní a dobře nastavenou léčbu lékařem, ale bez spolupráce ze strany pacienta, a právě jeho životosprávy to mnohdy moc nefunguje. 

Nejdůležitější a zároveň nejtěžší úkol je pro lékaře přesvědčit pacienta, aby změnil svou životosprávu. Léky jsou samozřejmě nedílnou součástí léčby, ale bez změny životního stylu pacientovi dostatečně nepomohou. Opatření musí být pacientovi tzv. šitá na míru. A to jak dietní, tak pohybová – musí brát v úvahu zdravotní stav diabetika, jeho věk i kondici.

 Vhodným pohybem je například jízda na rotopedu, svižná chůze nebo práce na zahrádce. Do jídelníčku doporučuji pacientům s diabetem zařadit kapustu a zelí, které čistí střevo, také listovou zeleninu, a naopak radím omezit tuky. U alkoholu povoluji skleničku vína denně nebo jedno pivo. Ani úplná abstinence není totiž ideální. Malé, rozumné množství alkoholu má mimo jiné pozitivní vliv na kardiovaskulární aparát.

S cukrovkou druhého typu se za život setká přibližně každý třetí Čech a počet nemocných každoročně stoupá jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Cukrovka se často objevuje u lidí s nadváhou, obezitou a vysokým krevním tlakem. Obvykle jí už také trpí někdo z pacientových příbuzných. Zásadní je, aby byl nemocný adherentní – tedy dodržoval lékařem doporučenou léčbu. 

30.3.2021

autor: MUDr. Igor Karen, praktický lékař a diabetolog, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP


Další články

Na přehled všech komentářů