Dlouhodobá a systematická snaha zdravotnických odborů o zavedení platových tarifů pro všechny nemocnice našla své vyjádření v pozměňovacím návrhu k novele zákoníku práce, připraveném poslancem Jaroslavem Zavadilem, zpravodajem k této novele.

Nemocnice/ilustrační foto

Návrh podpořil již ministr zdravotnictví a projednal poslanecký klub ČSSD. Podle informací se připravuje projednání návrhu ve výboru pro sociální politiku 25.1.2017 i projednání v poslaneckých klubech ANO 2011 a KDU-ČSL. Návrh by mohl být přijat i bez ohledu na pokrytí dodatečnými finančními zdroji.

Kam směřuje tento stát? Chce znárodnit již soukromé nebo církevní či městské nemocnice? Nebo se skutečně někdo domnívá , že sjednocením systému odměňování zaměstnanců jednou provždy vyřeší problémy českého zdravotnictví .

Já osobně si to nemyslím. Nemyslím si , že toto je řešení pro české zdravotnictví. Mám za to, že takovýto návrh je nesmyslný a socialistický. Společné odměňování ve zdravotnictví je velmi špatný způsob řešení personálních problémů v českém zdravotnictví.

Sdružení soukromých nemocnic České republiky, jehož jsem předsedou zásadně odmítá návrhy na zavedení povinnosti odměňování dle platu pro všechny nemocnice. Tento způsob zasahuje do práv majitelů nemocnic a znemožňuje jim řádně hospodařit. Nechceme se tímto „modelem“ vracet do období před rokem 1989, neboť se při jeho dlouhodobém používání ukázalo zcela jasně, že nefunguje.

Popírá samu podstatu podnikání. Vede k nivelizaci v odměňování, není motivační a ve skutečnosti povede tento způsob odměňování ke snížení kvality práce ve zdravotnictví. Jsem přesvědčen o tom, že pro rozvoj českého zdravotnictví to nemůže přinést nic dobrého.

23.1.2017

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů