Česká republika je součástí Evropské unie již téměř 10 let a o některých výhodách přitom stále není takové povědomí, abychom je mohli řádně užívat. Jednou z nich je nárok na lékařskou péči v členských státech, která je kryta dle evropských nařízení. Nemusíme ji tedy nutně smluvně sjednávat. Díky právní úpravě Evropské unie má občan České republiky cestující do jiného členského státu nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči na účet své zdravotní pojišťovny. A to za stejných podmínek, jako občan místní. Takové ujednání platí ve všech 28 státech EU, v Norsku, Lichtenštejnsku, na Islandu a ve Švýcarsku. Lékařsky nezbytnou péčí se přitom rozumí péče nezbytná z lékařského hlediska, která má být poskytnuta tak, aby se pojištěnec nemusel do vlasti vracet dříve, než plánoval.
Toto pojištění ovšem nezahrnuje některé důležité položky, jako je spoluúčast či převoz zpět do České republiky. Abychom se těmto platbám vyhnuli, je třeba sjednat pojištění komerční. Doporučuje se hlavně pokud víme, že budeme provozovat některé sporty či si budeme přát využít asistenční služby. Vždy je s ohledem na náš zdravotní stav a plány třeba pečlivě prostudovat pojistné podmínky a mít doklad o pojištění vždy při sobě.
Komerční cestovní pojištění je při cestování mimo Evropskou unii nezbytností. Vyhneme se tak častým případům, kdy jsou vymáhány statisícové částky. Proto je třeba pojistit se adekvátně předpokládanému programu, především při provozování sportů. Pro příklad nemusíme chodit daleko – i v Tatrách na Slovensku potřebujeme speciální připojištění pro pobyty v horách. Nákladný zásah horské služby jinak můžeme platit z vlastní kapsy, či spíše většího bankovního účtu.
Pojištění na základě práva EU
Při ošetření v zahraničí se musíme prokázat platným Evropským průkazem zdravotního pojištění. Ten získáme od české zdravotní pojišťovny (je to standardní průkaz pojištěnce), pokud se jeho vydání do času odjezdu nestihne, pojišťovna místo něj vydá papírové Potvrzení. Pojištění platí pouze v lékařských ordinacích či zdravotnických zařízeních napojených na systém veřejného zdravotního pojištění. Péče v zařízeních soukromých hrazena není, proto doporučujeme informovat se o smluvních zařízeních u místní pojišťovny. Registrace u ní po nás přitom nesmí být vyžadována.
Nárok není omezený časově ani výší částky plnění. Zpravidla nehraje roli ani důvod úrazu či nemoci. Hrazena však není spoluúčast, návrat do vlasti či repatriace ostatků. Pokud se spoléháme na uplatnění českého pojištění a chceme mít jistotu, na co máme v které zemi nárok, na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR či Centra mezistátních úhrad nalezneme informace o nárocích a postupech v jednotlivých zemích. Ve Francii např. musíme ambulantní ošetření nejdříve zaplatit sami v hotovosti, až poté se můžeme s žádostí o proplacení obracet na pojišťovnu.
Úhrada péče a platba v hotovosti
Náklady na péči nehradíme, jsou hrazeny pojišťovnou či jinou institucí daného státu. Ta si pak platbu vyžádá zpět od české zdravotní pojišťovny. Jelikož máme stejná práva a povinnosti jako místní pojištěnec, stejně musíme uhradit případnou spoluúčast, a to sami a často ihned na místě. Mohou ovšem nastat i další případy, kdy budeme muset za péči zaplatit v hotovosti. Jde například o případy, kdy se nemůžeme prokázat evropským průkazem, v některých zemích také můžeme zaplatit i celé ambulantní ošetření. Proto je třeba se na tuto skutečnost připravit a ponechat si pro pobyt finanční rezervu ať už v hotovosti, či na kartě. Pokud jsme nuceni za péči platit v hotovosti, je třeba se s žádostí o náhradu nákladů obrátit na pojišťovnu místní, či po návratu na pojišťovnu českou. Předložit musíme i originály účtů. Naši pojišťovnu můžeme žádat o úhradu do výše českých cen, nikoli však o proplacení spoluúčasti.
Chronická onemocnění a těhotenství
Hrazená je automaticky i léčba chronických onemocnění, péče v těhotenství a další stavy, se kterými se již před odjezdem léčíme či potřebujeme péči. Pokud budeme léčbu v zahraničí potřebovat (např. dialýzu či chemoterapii), je třeba jí předem sjednat se zdravotnickým zařízením. Nesmí se ovšem jednat o vycestování za účelem získání této péče. Cesta za péčí je možná pouze se souhlasem české pojišťovny v případě, že léčba zde nebude moci být poskytnuta včas.
Co přidává komerční pojištění
Komerční pojištění může hradit spoluúčast, ambulantní či leteckou ambulantní službu, převoz do vlasti i repatriaci ostatků. Pojišťovny mohou poskytovat asistenční službu. Tato nepřetržitá služba zajistí dle nabídky konkrétní pojišťovny úhradu léčby, potřebnou péči, léky či hospitalizaci. Může pomoci při komunikaci s lékaři, nabízí tlumočení, přímé poradenství ohledně postupů při nemoci či úrazu a další. Hrazena je i péče v privátních zařízeních.
Limity komerčního pojištění – kdy je třeba sjednat víc
Nárok je omezen na dobu sjednání pojištění a částkami maximálního plnění. Pojištění zpravidla nehradí péči potřebnou při chronických onemocnění. V takovém případě je třeba pečlivě prostudovat smluvní podmínky včetně požadavků, které se s úhradou takové péče pojí. Některé pojišťovny např. požadují nezhoršení stavu po dobu jednoho roku. Podle potřeby sjednáme maximální výši léčebných výhod, úrazové pojištění, pojištění rizikových sportů či pohybu ve vyšších nadmořských výškách. V případě úrazů z důvodů, na které nebylo pojištění sjednáno, nebude léčba hrazena.

Hlavním zdrojem jsou stránky Centra mezistátních úhrad a vybraných pojišťoven.
1.8.2013

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů