Do jednoho až dvou let by mohl být zaveden nový model přerozdělování pojistného, který by zlepšil situaci dvou milionů chronicky nemocných pacientů v České republice. Vyplývá to z odpovědi Ministerstva zdravotnictví na dotaz serveru ozdravotnictvi.cz.

Zdraví a peníze/ilustrační foto

Úřad nyní dokončuje právní úpravu nového modelu přerozdělování, zkráceně modelu PCG, který zavádí takzvané farmaceuticko-nákladové skupiny pojištěnců (z anglického Pharmacy-based Cost Groups). Nový model bude v přerozdělování zohledňovat chronické nemoci. Do zmíněných skupin bude zařazovat ty pacienty, kteří v daném roce spotřebují určitý minimální počet denních dávek léků, jejichž spotřeba je spojena s konkrétní nemocí. Tento model nyní funguje třeba v Nizozemí nebo na Slovensku.

Proč je tato změna potřebná a jak funguje přerozdělování v současnosti? Všechny pojišťovny vybrané pojistné „nasypou na jednu hromadu“, k čemuž se dále přidají prostředky ze státního rozpočtu za státní pojištěnce. Potom se vše rozdělí podle počtu pojištěnců jednotlivých pojišťoven ve skupinách podle věku a pohlaví. Vzhledem k tomu, že s narůstajícím věkem narůstá i nemocnost lidí, platí, že čím starší pojištěnec, tím více peněz za něj pojišťovna získá.

Velmi malá část přerozdělovaných prostředků, asi jedna desetina, se rozděluje na tzv. mimořádně nákladné pojištěnce. Zde se zdravotním pojišťovnám pokryje část nákladů za několik procent vůbec nejnákladnějších pojištěnců.

Současný systém vede k tomu, že se pojišťovnám vyplatí dělat náborové akce mezi zdravými lidmi. „Nejziskovější“ je pro pojišťovnu zdravý důchodce, za kterého pojišťovna dostane nejvíce peněz, ale který přitom má poměrně nízké náklady na léčbu. Naopak „nejztrátovější“ je pro pojišťovny vážně nemocný mladý pojištěnec, za kterého pojišťovna dostane jen zlomek peněz oproti důchodci (v krajních případech i méně než 15 procent), ale péče o něj klade na pojišťovnu vysoké finanční nároky.

Existuje tak určitá mezera v podobě téměř dvou milionů chronicky nemocných lidí, jejichž péče, co se týká nákladů, vysoce přesahuje průměr v dané věkové kategorii (pouze ten za ně pojišťovny z přerozdělování dostanou). „Pojišťovny tak nejsou motivovány chronicky nemocným pojištěncům nabízet lepší či nadstandardní služby, aby si je získaly či udržely,” popisuje problém Ministerstvo zdravotnictví.

Právě to by měl nový model změnit. Jak Ministerstvo uvedlo ve svém vyjádření pro server ozdravotnictvi.cz: „Systém PCG se snaží tuto systémovou chybu napravit, a to tím, že vyšší náklady na chronicky nemocné pojištěnce jsou při přerozdělování zohledňovány. Chronicky nemocní tak pro svou pojišťovnu přestávají být ztrátoví a ta je vyššími příjmy za tyto pojištěnce motivována jim nadstandardní služby poskytovat.“ Díky tomu by se mohla zlepšit situace těchto spoluobčanů a péče o ně ze strany zdravotních pojišťoven.

23.3.2015

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů