V prvním lednovém týdnu vytiskly Hospodářské noviny rozsáhlý článek („Stát určí jaká léčba je příliš drahýluxus“, autor M. Mužíková), ve kterém se v dramatickém tónu, na titulní straně, dozvídají čtenáři o úmyslu státu rozhodnout, jaká léčba je příliš drahý luxus. Pod palcovým titulkem je také červeně připojena cifra 1 092 900  Kč, představující hranici ceny ročních výdajů na pacienta, která bude rozhodující pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění.

Ministr zdravotnictví podle článku již brzy vydá pokyn k tomu, aby se medicínské postupy začaly posuzovat  vzhledem k vynaloženým nákladům.
Taková zpráva jistě vyděsí všechny, kteří jsou buď sami, nebo jejich nejbližší závislí na nákladné léčbě. Ta nejdražší péče se obvykle týká těch nejvíce nemocných, kteří jsou na takové léčbě životně závislí. Týká se to například nemocných s metabolickými či genetickými poruchami, některých onkologicky nemocných, nemocných očekávající transplantaci apod. Tito pacienti se mohou uklidnit, ale ostražitost je stále na místě.
Uklidnit se mohou proto, že posuzování účinnosti léčby vzhledem k vynakládaným finančním prostředkům (tzv. HTA čili Health Technology Assesment)  nemá dosud oporu v českém právním řádu. Troufám si zároveň tvrdit, že nebude mít oporu nejméně celý další rok, spíše však déle, jak známe délku legislativních procesů u nás. Ostražitost je nutná pro případ, že by byla komukoli odpírána nákladná léčba. Bylo by to totiž protiústavní a protiprávní.
Rozumné uplatňování principů HTA může být přínosem pro efektivní vynakládání prostředků ze solidárního zdravotního pojištění. Je však klíčové formulovat, co znamená rozumné uplatňování. Tato diskuse nikdy v ČR neproběhla a to je třeba napravit. Naše stránky vám budou nabízet příspěvky na toto téma a brzy vás také seznámíme se základními principy HTA.     
Ivana Plechatá
13.1.2012

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů