Správně jste zaznamenali, že o nás hovořím jako o klientech nikoli jako o pacientech. Stále totiž platí, že většina z nás je zdravými klienty našich pojišťoven.
Právě začíná vhodná doba, abychom se o to, jaké budou zdravotní pojišťovny začali zajímat. V přípravě je zákon o zdravotních pojišťovnách, který by měl výrazně posílit jejich kompetence ve věci dostupnosti zdravotních služeb pro nás klienty a pacienty, v tvorbě sítě zdravotnických zařízení a v kontrole efektivity vynakládaných prostředků na péči.

Co mě bude zajímat, až si budu vybírat „svoji“ zdravotní pojišťovnu?
Definovaný nárok. Chci přesně vědět na jakou zdravotní péči a v jakém rozsahu mám nárok. Teď mi sice ústava a další zákony říkají, že mám nárok na vše, realita je však jiná, a to zejména u nákladné a moderní léčby.
Dostupná a kvalitní zdravotnická zařízení. Chci mít blízko svého praktika a dětského lékaře pro své děti. K dalším specialistům, které nepotřebuji tak často si klidně dojedu dále. Pokud můj otec bude potřebovat ošetřovatelskou péči, chci mít jistotu, že se mu jí dostane buď doma nebo v sociálním zařízení blízko jeho domova. Pokud by mě postihla vážná nemoc, chci mít specializovanou, moderní léčbu a lékaře, kteří takovou nemoc neléčí jednou za rok. Znamená to, že raději zvolím vzdálenější centrum, které mi ale bude garantovat kvalitní léčbu.
Ekonomická a manažerská stabilita– chci mít jistotu, že lidé v čele pojišťovny jsou kompetentní lidsky a odborně a politické a jiné partikulární vlivy jsou minimální. Nesou právní a ekonomické důsledky za svá rozhodování.
Je možné, že by se tato představa mohla splnit, protože v záměru zákona je skutečně právní a navíc i ekonomická (ručení majetkem) odpovědnost statutárních orgánů pojišťoven. Tyto orgány by navíc měly být odpolitizovány. Návrh totiž předpokládá, že jedna třetina dozorčí rady by byla jmenována pojištěnci (praktická stránka věci je mi ale zatím nejasná), druhá třetina zaměstnavateli a třetí státem (vzhledem k veřejnému charakteru prostředků pojištění spravovanými pojišťovnami).
Konkurence zdravotních pojišťoven. Ráda bych si vybírala z pojistných plánů ten, který je nejvhodnější vzhledem k mému aktuálnímu zdravotnímu stavu ale odpovídá i mým ekonomickým možnostem. Dovedu si představit, že jiné potřeby budu mít ve 40., v 60. a v 80. letech. Díky novému systému přerozdělování a stejným legislativním podmínkám pro všechny pojišťovny (dnes má VZP výsadní a zcela specifické postavení) se předpokládá, že pro pojišťovny budou ekonomicky zajímavé i skupiny chronických pacientů, pro které budou vytvářet specifické pojistné plány. Tady bude velmi klíčová role pacientských organizací, o kterých jsme se již na našem webu také zmiňovali (Pacientské organizace pomáhají kultivovat prostředí ve zdravotnictví také pro nás).
Díky návrhu na zřízení dvousložkového pojištění (doteď platíme spíše jednu zdravotní daň podle výše svého příjmu) a vzniku tzv. nominálního pojištění, by si měly pojišťovny konkurovat také výší této částky, která bude jiná u každé pojišťovny a bude odrážet její finanční politiku vůči klientům.
Aby si pojišťovny mohly více konkurovat, musí mít prostor pro řízení svých nákladů. Stát tedy musí vytvořit stabilnější prostředí, bez častých a špatných regulačních zásahů.
Jak si představujete zdravotní pojišťovnu vy, naši čtenáři?
6.4.2012

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů