Střídání politické reprezentace obvykle doprovází celá řada změn téměř ve všech oblastech. Nevyhnou se ani zdravotnickému systému a pacientům. Na co se můžeme těšit nebo čeho se máme obávat v roce 2015?

Nejviditelnější změnu, kterou pocítí prakticky každý, představuje zrušení všech regulačních poplatků s výjimkou devadesáti korun za pohotovost. Nebude se tak platit poplatek za recept, ani za vyšetření. Poplatek za hospitalizaci byl zrušen již od 1. ledna 2014. Aby se poskytovatelům péče nepropadly příjmy, budou zrušené poplatky kompenzovány ze státního rozpočtu, tedy z prostředků daňových poplatníků.

Léčiva by mohla zlevnit díky zavedení nové sazby DPH ve výši 10 %, zatímco dosud se na ně vztahovala sazba patnáctiprocentní. Zdravotní pojišťovny tímto uspoří téměř dvě miliardy korun, podobnou částku i pacienti ze svých doplatků. Nižší výnos z DPH ale vykážou veřejné rozpočty. Jak se budou ceny léků skutečně pohybovat, bude ovšem záležet na mnoha dalších faktorech. Třeba na tom, jak rychle bude Státní úřad pro kontrolu léčiv provádět své revize.

Otázkou zůstává, zda v dohledné době nabyde účinnosti tzv. transparenční novela, kterou ještě neprojednala ani vláda. Novela má dopady jak na pojištěnce, tak na zdravotní pojišťovny. Jejím cílem je zamezit přetahování pojištěnců externími agenturami, které si najímají pojišťovny. Lidem přinese více času pro rozhodnutí o přechodu k jiné pojišťovně. Dosud se totiž pojištěnci musí rozhodnout do 30. června, aby mohli přejít k 1. lednu následujícího roku. Nově by měli čas až do 30. září. Největším problémem novely bude povinnost zveřejňovat smlouvy pojišťoven s poskytovateli péče, protože se tomu velmi brání hlavně praktici a ambulantní specialisté.

Světlo světa by měl spatřit návrh zákona o veřejných neziskových nemocnicích. Kromě obecných frází o „transparentnějším a efektivnějším řízení“ nemocnic o něm zatím nevíme nic konkrétního. V mlze se zatím pohybují proklamované spravedlivější úhrady zdravotních pojišťoven za lůžkovou péči (systém DRG). Ministerstvo zdravotnictví sice převedlo kompetence z pojišťoven na svou resortní organizaci ÚZIS, ale použitelné výstupy prý máme čekat až v roce 2017. Úhradové vyhlášky do té doby budou patrně založeny na paušálech, které konzervují historické nespravedlnosti a nevedou nemocnice k efektivnějšímu hospodaření.

České zdravotnictví se bude opět potýkat s odchodem především mladých lékařů do zahraničí, protože tento problém nevyřeší ani 5% zvýšení objemu mezd a platů. Slibované úpravy postgraduálního vzdělávání, atestací a obecně přístupu k absolventům lékařských fakult se zatím realizovat nepodařilo.

Stručně řečeno, lidé se v roce 2015 dočkají na první pohled líbivých změn. Jejich skutečné dopady na celý systém však mohou být diskutabilní. Krátkodobě se podařilo zdravotnictví příjmově stabilizovat, dlouhodobá koncepce ale stále chybí. To se negativně projeví např. v souvislosti se stárnutím populace.

31.12.2014

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů