Když se v České republice hovoří o problémech amerického zdravotnictví, často se jako hlavní příčina uvádí nízká míra státní regulace a solidarity. Pojďme si ukázat jiný úhel pohledu, který ve svém komentáři předestřel David Stockman, konzervativní ekonom a bývalý vládní úředník, který působil již v administrativě prezidenta Reagana.

Autor především poukazuje na fakt, že podíl veřejných výdajů z celkových národních výdajů na zdravotnictví se za poslední půlstoletí zvýšil z 15 % na téměř 50 %. Naopak, podíl přímých („out-of-pocket“) výdajů domácností se snížil za stejné období z cca jedné poloviny na jednu desetinu. Celkové výdaje na zdravotnictví pak vzrostly z 5 % na 18 % HDP. Tyto podle autora neblahé trendy, které umocnila opatření současného prezidenta Obamy, budou nadále pokračovat.

David Stockman důsledek rostoucích veřejných výdajů přirovnává ke společné večeři mnoha lidí. Účet si pak rozdělí rovnoměrně bez ohledu na to, co a jak drahého který člověk snědl. To samozřejmě bude motivovat k tomu, aby si lidé dávali drahé šampaňské či lanýže, protože přeci jim to zaplatí ostatní. Důsledkem pak budou celkové rostoucí výdaje za večeři, nadspotřeba a plýtvání. To samé se děje i ve zdravotnickém systému Spojených států.

Zvyšující se význam veřejného sektoru způsobuje také větší vliv zájmových skupin, které u politiků a úředníků prosazují pro sebe různá zvýhodnění ve snaze zvýšit své zisky. Příkladem mohou být řetězce nemocnic, pojišťoven nebo výrobců a prodejců zdravotnických pomůcek, přístrojů nebo léků. To dále působí na růst výdajů na zdravotnictví, stejně jako daňové úlevy na straně zaměstnavatelů.

Současný systém nazývá „crony-capitalism“, tedy volně přeloženo, něco jako „kapitalismus založený na výhodách pro kamarády“. Alternativou vůči němu není více státu ve zdravotnictví, jak prosazuje prezident Obama, ale naopak návrat ke kapitalismu svobodného trhu („free-market capitalism)“. Více státu totiž problémy zdravotnictví nevyřešilo, ale dokonce prohloubilo.

David Stockman nijak nezpochybňuje potřebu solidarity s chudými občany či seniory, jejichž péči hradí federální programy. Namítá však, že místo veřejných výdajů mohli tito občané dostat jakési poukazy („vouchers“) či peníze, aby si péči hradili přímo sami. Nikoli prostřednictvím úředníků či politiků.

Ačkoli David Stockman nahlíží na problematiku zdravotnictví ve Spojených státech dosti zjednodušeně a černobíle, nelze mu upřít, že některé trendy popsal velmi výstižně a zajímavým způsobem.

Celý článek si můžete přečíst zde: http://davidstockmanscontracorner.com/government-health-care-inc-the-chart-which-explains-it-all/

16.9.2014

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů