Požadavek Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR na mimořádné odměny vychází ze současné epidemiologické situace, která přináší obrovské nároky na práci zdravotníků a dalších zaměstnanců. Fyzické a psychické vypětí, práce v riziku, neuvěřitelné pracovní podmínky, to je jejich denní chleba. 

Náš požadavek je mimořádná odměna pro každého zdravotníka ve výši 75 000 Kč a pro každého nezdravotníka, který pracuje v lůžkovém zdravotnickém zařízení, 35 000 Kč.  Odměny budou zřejmě vyplaceny nejdříve v květnu, problém je s jejich procesováním, které má svá pravidla a zákonné limity.

Odměny navrhujeme financovat dvojím způsobem, část přes státní rozpočet a část přes zdravotní pojištění. Ze státního rozpočtu je vyčleněno 12,2 mld. Kč, které by se měly použít na dotační titul pro zaměstnance lůžkových zdravotnických zařízení. Odměny pro zbývající zdravotníky by měly přes kompenzační vyhlášku Ministerstva zdravotnictví financovat zdravotní pojišťovny. Obě formy financování jsou již vyzkoušené. Dotační titul realizovalo Ministerstvo zdravotnictví vloni a přes kompenzační vyhlášku obdržely mimořádné odměny např. všeobecné sestry v domácí péči. 

Mimo finančního ocenění odbory navrhly premiérovi a ministrovi zdravotnictví další možné benefity pro zdravotníky, které by mohly napomoci personální stabilizaci. Náš návrh spočívá v tom, že by zdravotníci dostali poukazy na pobyt na lázeňskou nebo rehabilitační léčbu v určité hodnotě (např. 10 000 Kč = stravování a ubytování) a na stanovenou dobu (týden).

 Se zdravotními pojišťovnami by se napevno dohodl balíček vhodných procedur a jejich minimální počet, který by byl hrazený ze zdravotního pojištění. Platnost poukazů by musela být minimálně dva roky, protože nevíme, jak se bude epidemiologická situace vyvíjet. Poukazy by zdravotníci využili k regeneraci těla i duše a jejich ochota dál ošetřovat pacienty a zůstat v oboru by se znásobila. Tento návrh by pomohl nejen zdravotníkům, ale také lázním, které balancují na pokraji krachu. Mimo rehabilitační pobyty jsme opět otevřeli otázku výsluh a zvýšení počtu personálu.

25.2.2021

autor:  Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR


Další články

Na přehled všech komentářů