I při darování krve se může využít moderní komunikační technologie. Švédsko začalo v rámci boje proti nedostatku krve zasílat dárcům po darování krve děkovné SMS a také obdrží SMS s informací, jakmile je jejich krev použita. Touto cestou se podařilo zvýšit povědomí o dárcovství krve široké veřejnosti, do médií i sociálních sítí.

Dárcovství krve/ilustrační foto

„TackSMS“ (děkovná SMS) byla původně vyvinuta stockholmskou nemocnicí Karolinska a v provozu je již pět let. Aplikace má za cíl poskytnout zpětnou vazbu dárcům krve s cílem projevit jim vděčnost za jejich úsilí. Odezva je velmi pozitivní, vyjadřují ji přímo personálu, ale několikrát byla zmíněna i v médií.“ uvedl Dick Molnár z Lekab pro portál ozdravotnictví.cz.

Lekab je dodavatelem SMS a po dohodě s Karolinska převzal vlastnictví TackSMS. Letos na podzim ji bude distribuovat do dalších 4 švédských nemocnic.

Aby se předešlo masovému nedostatku krve, snaží se švédské orgány také o dodání co nejtransparentnějších informací o přesné hladině krve na skladech. Na svých internetových stránkách umožňují obyvatelům v reálném čase sledovat graf hladiny krevních zásob.

S konstantní potřebou zvýšit počet dárců krve ve většině evropských zemí, je tento digitální systém zpětné vazby jednoduchým nástrojem, který lze aplikovat v zahraničí. Přímá informovanost a možnost sdílení pomáhá zvýšit počet dárců, kteří byli předtím „na vážkách“.

V České republice bohužel zatím tento systém nefunguje, ale jaké jsou vlastně podmínky dárcovství krve u nás a co takový odběr obnáší?

Obecně lze říci, že darovat svou krev může každý zdravý muž či žena ve věku 18 – 65 let s tělesnou hmotností nad 50 kg. Zatímco ženy mohou podstoupit odběr 3 krát do roka, u mužů je to o jeden odběr více.

Pokud se odhodláte k dárcovství, samotnému aktu samozřejmě předchází ještě několik formalit jako je registrace v evidenci, vyplnění „Dotazníku dárce krve“, seznámení se se základními informacemi a vyšetření u lékaře.

Poté, co absolvujete výše popsané úkony, přijde samotný odběr. Takže lehnout, uvolnit se a přibližně 10 minut relax, dokud Vám neodeberou 450 ml krve.

Téměř všichni dobrovolní dárci se shodnou na jednom: Nic nenahradí ten skvělý pocit, že někomu můžete pomoci. Jedna z dlouholetých dárkyň shrnuje, co ji vede k pravidelnému darování krve: „Dobrý pocit.., pocit, že můžu někomu pomoci. Každému z nás se může stát, že jako lusknutím prstů jí bude také potřebovat.“ Vaše krev se mj. hodí při operacích, transplantacích, léčbě zhoubných nádorů, při těžkých úrazech či výrobě léčiv. A to je jen malý výčet využití této vzácné tekutiny.

Darování krve v ČR je bezplatné, avšak ne zcela bez výhod. Kromě dobrého pocitu k nezaplacení Vám může přinést daňové zvýhodnění, den volna v práci či možnost příspěvku od pojišťovny např. na ozdravný pobyt.

6.8.2015

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů