Ne všichni zástupci segmentů domácí péče souhlasí s nátlakem na ministra zdravotnictví a požadavky svých kolegů. Svědčí o tom komentář, který publikujeme níže:

V uplynulých měsících došlo v domácí péči k velkému posunu. I přes „mediální masáž“ a stávkovou pohotovost některých subjektů, zastupujících segment domácí péče, dochází k přípravám systémových změn, které by měly zlepšit práci a podmínky poskytovatelů. Není možné stále jen křičet a negativně působit navenek vůči ministerstvu, ale je nutné, pro tyto změny něco udělat.

Domácí péče/ilustrační foto

Ministr Vojtěch je prvním, kdo se přímo seznámil s problematikou terénní péče, ještě před nástupem do funkce ministra zdravotnictví, s její náročností a nedostatky, které se s tímto segmentem vlečou již od minulého století. Na společných setkáních s poskytovateli domácí péče se opakovaně probírala finanční situace, materiálové výkony, které neodpovídají dnešní době a skutečnostem, nedostatečné ohodnocení práce sester  a jejich nedostatek, problematika regulačních mechanismů ze strany pojišťoven, systémové chyby a problematika navýšení kompetencí.

Poslední setkání proběhlo v červnu letošního roku za účasti ministra Vojtěcha, ale i europoslankyně Radky Maxové a zástupce MPSV. Tématem setkání bylo sociálně zdravotní pomezí, které se domácí péče velice dotýká. Výsledkem výše uvedeného je pracovní skupina pro koncepci domácí péče při MZ ČR. Tato skupina pracuje již rok. Skupina je složena nejen ze zástupců profesních organizací, ale i zástupců pojišťoven, ministerstva, pacientských organizací, lékařských společností a poskytovatelů péče.

Její součástí jsou i zástupci segmentu, kteří nyní vyhrožují stávkovou pohotovostí, peticí a mediální kampaní proti ministerstvu. Myslíme si, že to není fér vůči ostatním poskytovatelům, ani vůči pacientům potažmo vlastním zaměstnancům.

Na konci srpna byla po dvaceti letech odevzdána k dalšímu schválení kompletní kultivace materiálových výkonů, byla doplněna o několik nových výkonů, ale upravena i pro potřebu rozvoje domácí péče. Kultivace zohledňuje nové trendy a postupy v ošetřovatelství. Snažíme se tím narovnat nepoměr mezi stávajícími výkony a skutečností. Jsou připraveny nové kompetence sester domácí péče (např.: předepisování inkontinenčních a stomických pomůcek, materiály vlhkého krytí aj.), je rozpracována koncepce domácí péče, připraveny připomínky k několika zákonům a vyhláškám s tím souvisejících.

Ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů pracuje skupina na novém specializačním vzdělávání v domácí a hospicové péči, kde budou zohledněny všechny připravované změny v této péči. Stále si po výše napsaném myslíte, že se na ministerstvu kolem domácí péče nic neděje???

Z tohoto důvodu vyzýváme ty, kteří stále mluví o stávkové pohotovosti, aby raději přiložili ruku k dílu a více se podíleli na těchto pozitivních změnách, které se daří v poslední době prosadit. Pozitivní přístup prospěje všem zúčastněným a především pak klientům, o které nám jde především.

 

Bc. Hana Pekárková Andrea Turková, jednatelka Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o.

Radek Jakubský, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje

Mgr. Lucie Jursíková Brožková, Grémium managerů domácí zdravotní péče

16.9.2019

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů