Po přijetí poslední novely zákona č. 48/1997 Sb. – Zákona o veřejném zdravotním pojištění jsem se těšila z toho (a se mnou jistě i ostatní zdravotní pojištěnci), že budu mít více práv, pokud se náhodou stanu pacientem a budu potřebovat zdravotní péči. Nejen tento zákon ale i další zákony, odsouhlasené parlamentem na podzim 2011, nám mají mimo jiné zajistit možnost výběru zdravotnického zařízení, dostupnost všech informací o zdravotním stavu, možnost připlatit si za nadstandard, hrazení některých nových vakcín atd. Protože jsem se nechtěla spolehnout pouze na útržkovité a ne vždy zcela přesné informace sdělovacích prostředků, rozhodla jsem se podívat a ověřit si svá práva přímo v odsouhlasených zákonech.

Pokud jde o Zákon o zdravotních službách a Zákon o specifických zdravotních službách, tam jsem uspěla i jako právní laik v porozumění tomu, co zákonodárce zamýšlí a co mi nabízí. Bylo to proto, že jsou to zcela nové zákony, takže jejich celé znění je k dispozici volně a zdarma na několika webech.
Narazila jsem však v případě Zákona oveřejném zdravotním pojištění. Zjistila jsem, že tento zákon byl od roku 1997, kdy vznikl, celkem 55krát novelizován, ať už přímo, nebo prostřednictvím jiných zákonů a 2krát novelizován nálezem Ústavního soudu. Jeho poslední rozsáhlá, a pro nás pacienty klíčová novelizace (např. možnost rozhodnout se pro nadstandard), je sice také k dispozici , avšak pouze v neúplném a nekonsolidovaném znění. Tedy ve znění, schváleném parlamentem, kde jsou citovány pouze změny jednotlivých paragrafů a nikoli celé znění zákona. Tento zákon byl navíc v průběhu necelých dvou měsíců novelizován dvakrát a dokonce souběžně, neboli když poslanecká sněmovna odsouhlasila jednu novelu, tak už také paralelně projednávala novelu další. To má za následek, že tento zákon má tři termíny účinnosti!První novela (zákon č.298/2011) má účinnost 1.12.2011, resp. některé paragrafy 1.1.2012. Druhá novela (zákon č.369/2011) má účinnost 1.4.2012. Znamená to, že některá ustanovení zákona budou platná pouze 3, respektive 4 měsíce.
Že tomu nerozumíte, pojištěnci a pacienti? Nepropadejte panice, tomu nerozumí ani většina právníků, kteří jsou v české legislativě zvyklí na ledacos.  Důležité je, že má zákonodárce na srdci naší informovanost a podporuje naše práva. Teď jde jen o to, abychom se o našich nových právech vůbec včas dozvěděli a nemuseli si najímat právníky – specialisty na zdravotní právo –  pokaždé, když nám bude hrozit ošetření v nemocnici.
3.1.2012

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů