V České republice je 140 000 lidí s demencí (včetně obávané Alzheimerovy nemoci), 30 % z nich má již rozvinutou, těžkou formu nemoci a jejich stav vyžaduje 24 hodinový dohled a pomoc, ze ¾ se o nemocné starají rodiny a nutno dodat, že jen s minimální podporou státu.

Ilustrační foto
Podle statistických dat a zkušenosti odborníků lze předpokládat, že je dalších až 600 000 našich spoluobčanů, u kterých se nějaká forma demence vyvíjí a propukne v blízké budoucnosti. Není divu, že mnoho vyspělých států, kde je incidence onemocnění podobná, si připravují strategie na tuto vpravdě novodobou epidemii.

Ti aktivnější již mají plány a dokonce podle nich i konají. Tématu se věnují jejich přední politici (ve Francie to byl např. tehdejší prezident Nicolas Sarkozy, ve Velké Británii současný premiér David Cameron) a problematice se věnoval i jeden ze summitů nejvyspělejších zemí světa G8.  Jak se však zdá, Česká republika má času dost. Dokladovat to může také více jak dvacetiletá laxnost, se kterou náš stát přistupuje k řešení problematiky dlouhodobé péče a součinnosti resortu zdravotnictví a sociálních věcí.  „Oddělení dlouhodobé péče jsou u nás špatně definovaná, péče sama je nekvalitní a chronicky podfinancovaná“,  konstatovala na nedávném semináři v Poslanecké sněmovně k problematice Alzheimerovy nemoci předsedkyně České alzheimerovské společnosti MUDr. Iva Holmerová.

Není náhodou, že ČR dokonce do mezinárodního evropského orgánu, který má koordinaci strategie na evropské úrovni na starosti, vysílá zástupce neziskového sektoru (Českou alzheimerovskou společnost), s minimální šancí cokoli za náš stát ovlivnit. Česká republika si v této oblasti vystačí s usneseními vlády, které stejně nikdo neplní, tak jako to z roku 2010 o Národní strategii boje proti demenci. Zatím s demencí a Alzheimerovou nemocí bojují jen sami postižení a jejich blízcí. Zoufale schází nejen záruka včasné diagnostiky a tím pádem také včasné léčby, ale hlavně spektrum sociálních služeb, které by takto nemocní a jejich blízcí mohli využívat.

V současné době v ČR

  • 140 tisíc lidí žije s demencí
  • 30 % mírnou, 40 % rozvinutou, 30 % těžkou
  • Z toho 75% v péči rodin a v domácím prostředí
  • Cca 25% v různých typech zařízení
  • 280 tisíc rodinných pečujících
  • 300 tisíc lidí s MCI
  • 600 tisíc lidí, u kterých se nemoc způsobující demenci již vyvíjí… (preklinická forma  – 10-20 let před příznaky)
  • Kauzální léčba dosud v nedohlednu…
(zdroj: Česká Alzheimerovská společnost)
https://frmedicamentsenligne.com
5.11.2014

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů