Od ministra zdravotnictví jsme se v minulých dnech dozvěděli překvapivé rozhodnutí, že se totiž o rok odkládá redukce počtu lůžek – tzn. rušení akutní lůžek, oddělení, popřípadě celých nemocnic. Stranou nechme proběhlé odborné diskuze a vhodnost v konkrétních případech. Velmi zarážející je důvod – „vysoká politická citlivost“.

Dokonce přiznaná souvislost s blížícími se krajskými volbami.  A to i přesto, že jednání mezi zdravotními pojišťovnami a jednotlivými zdravotnickými zařízeními o nových smlouvách na péči jsou v plném proudu, pravda, ne vždy probíhají k oboustranné spokojenosti. Je to tedy další, ryze politické rozhodnutí, které významným způsobem zasáhne do hospodaření již tak napjatých rozpočtů pojišťoven ale i samotných zdravotnických zařízení. Všem je jasné, že každé lůžko si „svého“ pacienta najde a i kdyby ne, lékaři, sestry a další personál bude placen i u těch prázdných lůžek.
Když odmyslíme ekonomické dopady pramenící ze zbytečně vynakládaných peněz, kterých se systému nedostává, neobstojí ani to politické zdůvodnění. Stále je před nějakými volbami, ať už řádnými nebo mimořádnými. Všichni víme, že minimálně rok před volbami se žádná nepopulární, byť potřebná opatření nikdy nezrealizují – no a příští rok bude rokem před řádnými parlamentními volbami v roce 2014. Toto rozhodnutí zároveň dokládá, jak si ministerstvo zdravotnictví v praxi představuje tu větší nezávislost zdravotních pojišťoven na politicích,  kterou tak vehementně deklaruje.
Toto opatření bude mít pochopitelně logicky také dopady na poskytování zdravotní péče. Někde se bude plýtvat, takže se někde jinde nedostane. Vzhledem k pokračujícímu trendu komfort většině, převážně zdravých, se nedostane na ty , kteří jsou opravdu nemocní či nesoběstační. Takže VZP bude nadále posílat platby do neefektivních a zbytných  zdravotnických zařízení, ale bude škrtat sociálním ústavům platby za sestry, které rozdávají léky starým a nemohoucím. Bude se dohadovat s centry nákladné péče pro kolik pacientů léčba bude a na které zbude Černý Petr a odejdou bez ní. A bude spolu s ministerstvem blokovat přístup nových a hlavně účinných léků a technologii nejen na trh ale hlavně do úhrad.  Zkrátka politika a zachování si vlivu je vždy na prvním místě, věcné řešení problémů musí počkat.
Takže to shrňme. Teď je jaro 2012 a na podzim jsou krajské volby. Když zůstaneme přísloví z nadpisu, je to sice mělký brod, ale pan ministr má už kalhoty dole. No a pak v roce 2013 sice žádné volby nebudou, ale co se zaseje, to se sklidí v roce 2014. A to už volby jsou. Takže kalhoty už nevytáhne. To je ale odvaha, co?
18.6.2012

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů