Očkování proti covid-19 je terčem usilovné dezinformační kampaně. Cílem dezinformátorů je záměrná manipulace se čtenáři s vidinou vlastního prospěchu. Tím může být prodej „zázračných“ prostředků k ochraně před koronavirem, radost z úspěchu úmyslně rozšiřovaných lží nebo snaha o podrytí důvěry v demokracii. 

Často opakované dezinformace se týkají domnělé neúčinnosti, nebo malé účinnosti vakcín proti covid-19. Podívejme se proto, za pomoci veřejně dostupných dat, jak přesně jsou účinné. 

Účinnost vakcín se udává v procentech. Co si však máme představit pod tím, když čteme nebo slyšíme, že vakcína má účinnost 95 %? V první řadě je třeba zdůraznit, že to neznamená, že ochrání 95 % očkovaných. Ochrání jich totiž mnohonásobně více. Účinnost vakcíny 95 % udává, že propuknutí onemocnění covid-19 po vakcinaci je o 95 % nižší, než bez očkování. Jinak řečeno, v populaci, kde by bez očkování onemocnělo covid-19 celkem 1 000 lidí, po očkování by jich onemocnělo jen 50.

V dosud publikovaných klinických studiích, kterých se zúčastnilo více než 164 000 dobrovolníků z celého světa, vyšla účinnost různých vakcín v rozmezí 66-95 %. Ačkoliv byly různé vakcíny testovány v různých státech, různých věkových skupinách, v různém čase a nestejných podmínkách, lze z dostupných dat vyvodit, že jsou schopny snížit výskyt nemoci covid-19 třikrát až dvacetkrát. 

Tyto výsledky byly dosaženy v podmínkách klinických studií, které mohou, ale nemusejí věrně odrážet situaci v reálném světě. K dispozici jsou však již přesné výsledky očkování v Izraeli, které zahrnují více, než 1 190 000 obyvatel, tedy dostatečně velkou skupinu (polovinu očkovaných, polovinu neočkovaných). Výsledky ukazují, že v reálné praxi je účinnost vakcíny 92 %, což potvrzuje závěry klinických studií. Očkování tedy v Izraeli snížilo riziko onemocnění covid-19 a také riziko jeho těžkého průběhu nemoci více než 12x.

Publikovaná data jasně ukazují, že vakcíny proti nemoci covid-19 jsou vysoce účinné.

17.5.2021

autor: Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu


Další články

Na přehled všech komentářů