Volných nemocničních lůžek momentálně zbývají jen necelé dvě stovky v rámci jednotek ARO a JIP, společně s dalšími zhruba osmi sty lůžky vybavenými alespoň kyslíkovým zařízením. Aktuálně je s koronavirem hospitalizováno cca 7000 pacientů. Ambulantní specialisté tak budou pravděpodobně brzy muset pro COVID pacienty opět poskytnout své vlastní kapacity.

Lze očekávat, že se v nejbližších dvou až čtyřech měsících se zopakuje – ale ve větší síle – situace z loňského jara, kdy překročení limitu nemocničních kapacit vedlo k nutnosti přesunout péči o pacienty s koronavirem i na ambulantní pracoviště. V současnosti odhadujeme, že nám bude péče o pacienty s koronavirem zabírat podle oboru 30 až 80 % naší ordinační doby, proto musíme být chráněni my, ambulantní specialisté, i naši zaměstnanci.

Aktuálně patří ambulantní specialisté v rámci prosincové verze plánů Ministerstva zdravotnictví do tzv. očkovací fáze 1 B, která je z hlediska prioritizace řadí až za hasiče nebo policisty, přitom patří z povahy jejich činnosti (ORL, plicní oddělení) mezi skupiny koronavirem nejvíce ohrožené. Od loňského ledna virem onemocněl podle interních statistik SAS ČR každý pátý ambulantní lékař. Přes 40 % těchto pracovišť bylo navíc z důvodu onemocnění koronavirem nuceno fungovat bez zdravotní sestry. S přeplněním nemocnic a nutností fungovat jako záchranná síť pro pacienty, u nichž nebude hospitalizace zcela naléhavá, se pak role ambulantních pracovišť stane ještě zásadnější.

Situaci by mohlo pomoci vyřešit také začlenění ambulantních specialistů a dalších lékařů do nově vznikajícího centrálního rezervačního systému pro očkování. Již loni, bohužel, během koronavirové pandemie došlo k tomu, že se například při distribuci ochranných pomůcek na řadu ambulantních pracovišť zapomnělo. V této souvislosti proto považujeme za vhodné, aby lékaři i další zdravotničtí pracovníci měli možnost být evidováni v rámci registračního systému pro COVID vakcíny. Z našeho pohledu by šlo o jakousi formu poslední záchrany.

18.1.2021

autor: Předseda Sdružení ambulantních specialistů MUDr. Zorjan Jojko


Další články

Na přehled všech komentářů