Přístrojová komise byla zřízena ministrem zdravotnictví v dubnu roku 2014. Zasedají v ní zástupci ministerstva, zdravotních pojišťoven, krajů, poskytovatelů zdravotních služeb a experti z oboru. Komise projednává návrhy na umístění a provoz zdravotnických přístrojů, které budou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění a jejich předpokládaná cena činí více než 5 milionů Kč bez DPH.

Tabulka - přístroje
Smyslem činnosti komise je zamezit neúčelnému plýtvání veřejnými prostředky. To se může stát například tehdy, pokud se pořídí nový přístroj do regionu, kde již potřebný počet přístrojů existuje, nebo dokonce jich existuje nadbytek, takže nejsou efektivně využívány. Cílem je také zabránit, aby se nepořizovaly neodůvodněně nákladné přístroje.

Zprávu o činnosti komise přináší materiál pro jednání vlády, který má portál ozdravotnictvi.cz k dispozici. Podle něj komise doposud projednala 178 žádostí na pořízení 164 přístrojů. Z nich doporučila pořízení u 140 případů, u 16 přístrojů vydala záporné stanovisko, sedm případů odložila a jeden ponechala bez stanoviska. Kladná stanoviska se ve velké většině týkala obnovy stávajícího přístroje, pouze u 33 případů šlo o zcela novou investici.

Mezi nejčastější typy přístrojů patřily magnetické rezonance, lineární urychlovače, počítačové tomografy (CT), mamografy či robotické systémy. Žadateli se staly nejen státní nemocnice, ale také nemocnice zřízené kraji či soukromými společnostmi (např. AGEL). Podrobný popis uvádíme v tabulce pod článkem.

Materiál neuvádí, jaká je předpokládaná cena doporučených přístrojů. Poukazuje však na skutečnost, že hlavním problémem je financování provozu přístroje z peněz daňových poplatníků: „Celková odhadovaná roční úspora finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění u dosud nedoporučených přístrojů činí cca 328 mil. Kč.“ Zda se odhad vyplní, bude možno posoudit až s odstupem několika let.

Seznam přístrojů doporučených Komisí (stav k 11. červnu 2015)

ŽADATEL PŘÍSTROJ OBNOVA UMÍSTĚNÍ                                  PŘÍSTROJE
1. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze lineární urychlovač ano Praha
2. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha lineární urychlovač ano Praha
3. Nemocnice České Budějovice, a.s. lineární urychlovač ano České Budějovice
4. Nemocnice Na Homolce, Praha robotický systém Da Vinci ano Praha
5. Nemocnice Na Homolce, Praha digitální skiagrafický přístroj ano Praha
6. Kardiologické centrum AGEL a.s., Pardubice angiografický přístroj (IOP) ano Pardubice
7. Kardiologické centrum AGEL a.s., Pardubice angiografický přístroj (vlastní zdroje) ne Pardubice
8. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace magnetická rezonance (MR) ne Třebíč
9. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace magnetická rezonance (MR) ne Nové Město na Moravě
10. Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace magnetická rezonance (MR) ne Havlíčkův Brod
11. Fakultní nemocnice Plzeň hybridní skener PET/MR ne Plzeň
12. Karlovarská krajská nemocnice a.s. (nemocnice v Chebu) lineární urychlovač ano Cheb
13. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje magnetická rezonance (MR) ne Benešov
14. Psychiatrické centrum Praha magnetická rezonance (MR) ne Klecany
15. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze magnetická rezonance (MR) ano Praha
16. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace PET/CT ne Jihlava
17. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace terapeutický ozařovač ano Pelhřimov
18. Fakultní nemocnice Ostrava PET/CT ne Ostrava
19. Nemocnice s poliklinikou                                             Karviná-Ráj, příspěvková organizace počítačový tomograf (CT) ano Karviná-Ráj
20. Nemocnice České Budějovice, a.s. PET/CT ne České Budějovice
21. Nemocnice České Budějovice, a.s. skiagrafický RTG + vertigraf ano České Budějovice
22. Nemocnice České Budějovice, a.s. skiaskopicko skiagrafický RTG ano České Budějovice
23. Nemocnice České Budějovice, a.s. skiaskopicko skiagrafický RTG + vertigraf ano České Budějovice
24. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha gamakamera SPECT/CT ano Praha
25. Kardiologie na Bulovce, s.r.o., Praha angiografický přístroj ano Praha
26. Středomoravská nemocniční a.s., Prostějov magnetická rezonance (MR) ne Přerov
27. Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín lineární urychlovač ne Zlín
28. Nemocnice Nový Jičín a.s. lineární urychlovač ano Nový Jičín
29. Nemocnice Český Krumlov a.s. počítačový tomograf (CT) ano Český Krumlov
30. Nemocnice Na Pleši, s.r.o. lineární urychlovač ano Nová Ves pod Pleší
31. Masarykův onkologický ústav PET/CT ano Brno
32. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace magnetická rezonance (MR) ne Kyjov
33. Fakultní nemocnice                                                           Hradec Králové angiografický přístroj ano Hradec Králové
34. Fakultní nemocnice                                                           Královské Vinohrady, Praha operační mikroskop pro neurochirurgii ano Praha
35. Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem PET/CT ne Ústí nad Labem
36. Nemocnice Jihlava, p.o. SPECT/CT ano Jihlava
37. Nemocnice Jihlava, p.o. lineární urychlovač ano Jihlava
38. Nemocnice Jihlava, p.o. angiografický komplet ano Jihlava
39. Fakultní nemocnice Ostrava lineární urychlovač ano Ostrava
40. Fakultní nemocnice Ostrava analyzátor krevního obrazu ano Ostrava
41. Fakultní nemocnice Ostrava SPECT/CT ano Ostrava
42. Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem lineární urychlovač ano Chomutov
43. Masarykův onkologický ústav lineární urychlovač ano Brno
44. Masarykův onkologický ústav lineární urychlovač ano Brno
45. Fakultní nemocnice Brno PET/MR ne Brno
46. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze skiaskopicko-skiagrafický RTG ano Praha
47. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně biochemický analyzátor ne Brno
48. Fakultní nemocnice u sv. Anny                                                                                           v Brně analyzátor krevního obrazu I ano Brno
49. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně analyzátor krevního obrazu II ano Brno
50. Fakultní nemocnice Plzeň gamakamera SPECT ano Plzeň
51. Fakultní nemocnice Plzeň skiagrafický RTG přístroj ano Plzeň
52. Fakultní nemocnice Plzeň skiaskopický RTG přístroj ano Plzeň
53. Fakultní nemocnice Plzeň verifikační systém ano Plzeň
54. Fakultní nemocnice Plzeň mamograf ano Plzeň
55. Fakultní nemocnice Plzeň počítačový tomograf (CT)                                                                                     (KZM) ano Plzeň
56. Fakultní nemocnice Plzeň počítačový tomograf (CT)(RDGB) ano Plzeň
57. Nemocnice České Budějovice, a.s. počítačový tomograf (CT) ano České Budějovice
58. Nemocnice                                                                     České Budějovice, a.s. lineární urychlovač ano České Budějovice
59. Krajská nemocnice                                                       Liberec, a.s. skiaskopicko-skiagrafický RTG přístroj ano Liberec
60. Krajská nemocnice Liberec, a.s. multifunkční systém pro endoskop. operativu ano Liberec
61. Krajská nemocnice                                                   Liberec, a.s. klinická dozimetrie ano Liberec
62. Krajská nemocnice                                                           Liberec, a.s. skiagrafický RTG přístroj ano Liberec
63. Fakultní nemocnice v Motole lineární urychlovač č.1 ano Praha
64. Fakultní nemocnice v Motole mamograf ano Praha
65. Fakultní nemocnice v Motole lineární urychlovač 2 ano Praha
66. Fakultní nemocnice Olomouc PET/CT ano Olomouc
67. Fakultní nemocnice Olomouc magnetická rezonance (MR) ano Olomouc
68. Fakultní nemocnice Olomouc mamograf ano Olomouc
69. Fakultní nemocnice Olomouc skiaskopicko-skiagrafický RTG přístroj ano Olomouc
70. Fakultní nemocnice Hradec Králové upgrade MR ano Hradec Králové
71. Fakultní nemocnice Hradec Králové SPECT gamakamera ano Hradec Králové
72. Fakultní nemocnice Hradec Králové počítačový tomograf (CT)                                                                                (RDGB) ne Hradec Králové
73. Fakultní nemocnice Hradec Králové robotický systém Da Vinci Xi ne Hradec Králové
74. Fakultní nemocnice Hradec Králové digitální morfologie ano Hradec Králové
75. Nemocnice Nový Jičín, a.s. ozařovač pro brachyterapii + AFL ano Nový Jičín
76. Nemocnice Nový Jičín, a.s. RTG simulátor ano Nový jičín
77. Nemocnice Nový Jičín, a.s. klinická dozimetrie ano Nový Jičín
78. Nemocnice Nový Jičín, a.s. skiagrafický RTG přístroj ano Nový Jičín
79. Nemocnice Nový Jičín, a.s. angiografický RTG přístroj (DSA) ano Nový jičín
80. Nemocnice Nový Jičín, a.s. púočítačový tomograf (CT) ano Nový Jičín
81. Nemocnice Nový Jičín, a.s. SPECT/CT ne Nový jičín
82. Nemocnice Nový Jičín, a.s. robotický systém Da Vinci Xi ano Nový jičín
83. Multiscan s.r.o. lineární urychlovač ano Pardubice
84.                                 85. Nemocnice Na Bulovce 2x lineární urychlovač ano Praha
86. Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín magnetická rezonance (MR) ne Zlín
87. Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín PET / CT ne Zlín
88. Všeobecná fakultní nemocnice endoskopický systém ne Praha
89. Nemocnice Pardubického kraje, a.s. hematologická linka ne Pardubice
90. Nemocnice Pardubického kraje, a.s. laparoskopicko-endoskopická sestava ne Pardubice
91. Nemocnice Pardubického kraje, a.s. endoskopická sestava ne Pardubice
92. Radioterapie Holešov s.r.o. lineární urychlovač ano Holešov
93. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ozařovač krve ano Praha
94. IKEM, Praha angiografický RTG přístroj                                                                                                                          (pracoviště intervenční kardiologie) ano Praha
95. IKEM, Praha SPECT/CT ano Praha
96. IKEM, Praha magnetická rezonance (MR) ano Praha
97. Oblastní nemocnice                                                 Mladá Boleslav, a.s. skiagraficko-skiaskopický RTG přístroj ano Mladá Boleslav
98. Fakultní nemocnice v Motole robotický systém da Vinci ne Praha
99. Nemocnice sv. Zdislavy, a.s., Mostiště robotický systém da Vinci ano Velké Meziříčí – Mostiště
100. Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem robotický systém da Vinci ano Ústí nad Labem
101. Rokycanská nemocnice, a.s. počítačový tomograf (CT) ne Rokycany
102. Thomayerova nemocnice, Praha centrální monitorovací stanice ano Praha
103. Fakultní nemocnice Hradec Králové sekvenátor ne Hradec Králové
104. Fakultní nemocnice Brno set operačního stolu s mobilní základnou, výměnnými deskami a operační světla ano Brno
105. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně multifunkční systém operačních sálů pro endoskopické operování II ano Brno
106. Nemocnice Na Bulovce skiaskopicko-skiagrafický RTG přístroj ano Praha
107. Nemocnice Na Bulovce skiagrafický RTG přístroj ano Praha
108. Nemocnice Na Bulovce počítačový tomograf (CT) ano Praha
109. Nemocnice Pardubického kraje, a.s. preanalytická linka ano Pardubice
110. Fakultní nemocnice Ostrava multifunkční systém operačních sálů pro endoskopické operování (sál č.5) ano Ostrava
111. Fakultní nemocnice Ostrava multifunkční systém operačních sálů pro endoskopické operování (sál č.9) ano Ostrava
112. Fakultní nemocnice Ostrava multifunkční systém operačních sálů pro endoskopické operování (sál č.11) ano Ostrava
113. Fakultní nemocnice Ostrava multifunkční systém operačních sálů pro endoskopické operování (sál č.12) ano Ostrava
114. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady angiografický přístroj ano Praha
115. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace magnetická rezonance (MR) ano Opava
116. Karlovarská krajská nemocnice a.s. počítačový tomograf (CT) ne Karlovy Vary
117. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace multifunkční systém operačních sálů pro laparoskopické operace ano Jihlava
118. Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) hematologická linka ano Praha
119. Prague Medical Care Department s.r.o., Praha gamakamera SPECT/CT ano Praha
120. Oblastní nemocnice Jičín a.s. gamakamera SPECT/CT ano Jičín
121. Fakultní nemocnice Hradec Králové MR ne Hradec Králové
122. Krajská zdravotní, a.s. MR ne Chomutov
123. Krajská zdravotní, a.s. MR ano Ústí n/L
124. Krajská zdravotní, a.s. MR ano Teplice
125. Krajská zdravotní, a.s. RTG simulátor ano Chomutov
126. Krajská zdravotní, a.s. analgetický RTG ano Chomutov
127. Krajská zdravotní, a.s. přístroj pro ozařování transfuziních přípravků ne Ústí n/L
128. Krajská zdravotní, a.s. skiagrafický RTG přístroj ano Teplice
129. Krajská zdravotní, a.s. počítačový tomograf (CT) ano Most
130. Krajská zdravotní, a.s. skiaskopisko-skiagrafický RTG přístroj ano Most
131. Nemocnice Vyškov, p.o. počítačový tomograf (CT) ano Vyškov
132. Domažlická nemocnice, a.s. počítačový tomograf (CT) ano Domažlice
133. Kroměřížská nemocnice a.s. počítačový tomograf (CT) ano Kroměříž
134. Karlovarská krajská nemocnice a.s., plánovací CT ano Cheb
135. Fakultní nemocnice Plzeň angiografický komplet ano Plzeň
136. Fakultní nemocnice u sv. Anny RTG přístroj s C ramenem + DSA ne Brno
137. Karlovarská krajská nemocnice a.s., terapeutický RTG ozařovací přístroj ano Cheb
138. Oblastní nemocnice Trutnov a.s. ortovoltážní RTG ozařovací přístroj ano Trutnov
139. Ústav hematologie a krevní transfuze                                                                       (ÚHKT) ozařovač transfuzních přípravků ano Praha
140. Krajská nemocnice Liberec, a.s. upgrade kardioangiolinka ano Liberec

 

 

3.10.2015

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů