Ministerstvo financí se ve své kontrole v České průmyslové zdravotní pojišťovně (ČPZP) za roky 2011 až 2015 zaměřilo na revizní systém, dodržování zákona o veřejných zakázkách, fond prevence a úhrady poskytovatelům zdravotních služeb.

Kontrola/ilustrační foto

Problematický fond prevence

Při kontrole výdajů z fondu prevence bylo zjištěno, že ČPZP nevyhodnocuje, zda akce hrazené z tohoto fondu splňují kritéria uložená zákonem, a navíc zcela opomíjí zákon o finanční kontrole, když nevyhodnocuje zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

Akce hrazené z fondu prevence pak často připomínají spíš akce marketingové, k jejichž úhradě však fond prevence rozhodně neslouží.

Nemocnice si nejsou rovny

Při kontrole úhrad poskytovatelům zdravotních služeb se kontroloři soustředili na úhrady akutní lůžkové péče v Moravskoslezském kraji. Základní fond skončil v tomto roce ve ztrátě ve výši 42 mil. Kč. Přes tento deficit přistoupila pojišťovna na dodatečné náklady ve výši téměř 200 mil. Kč. Což k dobrému hospodaření nepřispívá.

S pěti nemocnicemi v kraji se navíc ČPZP dohodla předem na zvýšení jednotkové ceny hospitalizace (tzv. základní sazby), čímž jim přidala do rozpočtu o téměř 60 mil. Kč víc. Zarážející ale je, že 4 z pěti nemocnic patří do skupiny AGEL a pátou pak řídil Svatopluk Němeček (později ministr, teď opět ředitel).

Propojení AGEL a ČPZP

AGEL má dlouhodobě k ČPZP blízko. A i když by jako veřejná instituce měla být pojišťovna nezávislá, spekuluje se, že ji ovládá Tomáš Chrenek vlastnící AGEL. Je nutno dodat, že ČPZP opakovaně tuto informaci popírá.
Nicméně Česká průmyslová zdravotní pojišťovna původně vznikla spojením Zdravotní pojišťovny AGEL, kterou založil Tomáš Chrenek, s Hutnickou zdravotní pojišťovnou a Českou národní zdravotní pojišťovnou. Také ve vedení pojišťovny vždy působili lidé spojeni se společnostmi Tomáše Chrenka. Je tedy logické, že výhodnější podmínky od ČPZP pro AGEL jsou podezřelé.

22.12.2016

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů