Profese onkologa je již tak dost stresová sama o sobě, pokud se však jako lékař rozhodnete pomáhat dětem s nádorovými onemocněními, musíte se smířit s tím že stres bude vaším každodenním nechtěným partnerem.  Pokládám ale za naprosto nežádoucí a nefér, aby stres pramenil také s nevyřešených právních a finančních aspektů léčby.

V tuzemsku se s nádorovým onemocněním léčí každý rok přibližně 350 dětí . Jejich šanci na vyléčení  zvýšila vysoce specializovaná léčba v centrech v Praze a Brně na více než 80 procent oproti létům sedmdesátým, kdy to bylo jen 20%.  Tuto úspěšnost ale lékaři vykupují tím, že na sebe berou neúměrnou právní a často i finanční odpovědnost když léčí tzv. off label“ léčivými přípravky, a to až v 80 procentech případů. Jsou to léky, které byly registrovány pouze pro dospělou populace a nikoli pro děti. Přesto lékaři postupují plně „lege artis“ (viz náš článek) a v souladu s mezinárodně uznávanými protokoly odborných společností a nemocným dětem dává tato léčba největší šanci na vyléčení.
V čem je tedy problém?
Dospělý, pokud je léčen, předpokládá, že mu budou podány takové léčivé prostředky, které prošly přísnými licenčními a registračními procesy zaručujícími jejich vysokou kvalitu, efektivitu a bezpečnost. Tato léčiva procházejí několika stupni přísného klinického hodnocení a výsledky těchto klinických studií jsou rozhodující pro jejich finální registraci  a  uvedení na trh.
Aby indikace léků mohla být dle současných pravidel rozšířena i na děti, je třeba testování v rámci klinických studií s tak velkými skupinami dětí, že tyto jsou v rámci ČR a často i v rámci celé EU prakticky neproveditelné. Vzhledem k nízkému počtu výskytu dětských nádorů, jsou tato onemocnění řazena mezi vzácná a velmi vzácná  (výskyt méně jak 5 případů na 10 000 obyvatel). Nutné vzpomenout také problémy etické při nutnosti testování velmi vážně nemocných dětí.
Lékaři, kteří podávají svým dětským pacientům off label prostředky, konají sice podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky vědy, ale stále s rizikem vážných právních následků v případě komplikací a sporů. Stejně tak, jejich zaměstnavatelé se vystavují nebezpečí soudních sporů a navíc možnosti, že jim zdravotní pojišťovna tuto léčbu neproplatí. Ačkoli v současné době existuje „gentlemanská dohoda“ s VZP na proplácení „off label“ preparátů v některých centrech (FN Motol a FN Brno), nemusí tomu tak být v budoucnu.
Lékaři proto žádají Ministerstvo zdravotnictví o opatření vedoucí k systémovému vyřešení dostupnosti moderní a efektivní léčby pro dětské pacienty z pohledu právního i finančního. Zatím tak činí několik let bez výrazné odezvy. Rozhodli se proto nyní seznámit s problémem i širší veřejnost.
20.3.2012

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů