Farmaceutické společnosti dlouhodobě řeší situace, kdy pacientům prostřednictvím zdravotnických center poskytují léčivé přípravky za symbolickou cenu. Přestože jsou léčiva dodávána za cenu symbolickou, vznikají společnostem dodatečné náklady ve formě DPH kalkulované z běžné prodejní ceny.

Jakub Dvořáček

Jedná se především o případy po ukončení klinického hodnocení. Pacientům, kteří z léčby profitují, je přípravek nabídnut v tomto režimu do doby, než je registrován Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Obdobně je léčivo pacientům dostupné i před stanovením ceny a úhrady, případně do ukončení léčby, nebo převedení na jinou terapii.

Dalším příkladem je léčba vysoce inovativními léčivými přípravky po uplynutí dočasné úhrady, před stanovením úhrady trvalé. Pacient, který v mezidobí začal přípravek užívat za symbolickou cenu, jej může v tomto režimu užívat až do ukončení léčby.

V neposlední řadě jsou zde situace, kdy specializované centrum před koncem kalendářního roku vyčerpá rozpočet pro danou skupinu pacientů. Farmaceutické firmy mohou přistoupit k poskytnutí léčivých přípravků za symbolickou cenu do konce příslušného roku.

Poskytování léčivých přípravků za symbolickou cenu má pro farmaceutické společnosti charakter altruistický. V souvislosti s ním však společnostem vznikaly dodatečné náklady v podobě DPH, které se v souladu s § 36 odst. 1. zákona o DPH vyměřovalo z obvyklé tržní ceny přípravku. Nikoliv tedy z ceny symbolické, za kterou byl přípravek poskytnut zdravotnickému zařízení.

Proto vítáme aktivitu Ministerstva zdravotnictví, jež iniciovalo úspěšnou diskusi s Ministerstvem financí ohledně změny výkladové praxe v této otázce. Díky ní dochází ke změně – základem pro výpočet DPH u takto poskytnutých přípravků se stává právě cena symbolická. Společnosti tak budou schopny snížit dodatečné náklady a poskytnout léčbu více pacientům.

Závěrem dodejme, že obdobných případů poskytování léčivých přípravků za symbolickou cenu bude v budoucnu přibývat. Nové možnosti se pravděpodobně otevřou s plánovanou novelizací zákona o léčivech, a to především v oblastech léčiv na vzácná onemocnění a vysoce inovativních léčivých přípravků.

 

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

22.10.2019

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů