Ministerstvo zdravotnictví není ani po slibovaných proklamacích otevřený a transparentní úřad. Ministr Adam Vojtěch si stěžuje na napadnutí úhradové vyhlášky senátory, obviňuje je, že si ústavní stížnost ani nepřečetli, sám však neudělal pro odborné projednávání zákonů a vyhlášek na jeho rezortu vůbec nic.

Léky/ilustrační foto

Lékárníci již delší dobu upozorňují na nutnost reformy lékárenské péče a úhrad za léky. Systém, který v České republice funguje již několik let, byl vítězstvím lobbistických skupin, kdy se udělal z vysoce erudované primární péče poskytované pacientovi obchod, který je navíc nastaven v neprospěch malých vlastníků lékáren. Probíhá zde monopolizace trhu ve prospěch investičních skupin a stát tomu takto nastavenými pravidly v maximální míře i nadále pomáhá a podílí se na tom.

Je jedno, že malá lékárna platí v daném regionu daně, nevyvádí je do daňových rájů, je součástí důležité občanské vybavenosti, to nikoho nezajímá. Lékárník je vystudovaný odborník, který má v lékárnách především poskytovat poradenství a nabídnout lék, který ochrání zdraví pacienta. Ne z důvodu, že je zrovna v marketingové akci firmy. Proto je důležité ohodnotit lékárníka za jeho odbornost, nikoli za maximalizování prodejů léků. Přeci stát by se měl aktivně podílet i na prevenci, kdy špatná kombinace léků a jejich nadužívání ohrožuje zdraví pacienta!

Lékárníci dlouhodobě usilují o věcnou přípravu zákonů. Co se nám opravdu nelíbí, je, že jsou novely bez našich připomínek předkládány zákonodárcům v údajné časové tísni a věcná stránka není odborně diskutována. Tím se do zákonů dostávají věci, které jsou klientelisticky výhodné pro určité zájmové skupiny a navíc je na zákonodárce vyvíjen časový tlak. Není výjimkou, že například při předkládaném velmi důležitém lékovém záznamu v Poslanecké sněmovně se objevily další úpravy v podobě emergentního systému, které významně zasahují do obchodních vztahů a posilují monopolní postavení některých distributorů a lékáren.

V případě Protipadělkové směrnice nebyly akceptovány důležité připomínky např. k systému, který není řádně vyzkoušen, k finanční náročnosti a jak se budou tyto náklady lékárnám kompenzovat. Česká lékárnická komora si nechala zpracovat nezávislý audit, který jednoznačně dokládá, že náklady s novým systém jsou cca 600 mil. Kč. Jde tak v krátké době po EET a e-Receptu o další systém, který zatíží především lékárny, které nejsou propojeny s výrobcem a distribucí.

Připomeňme, že nikde v Evropě neexistuje země, kde současně platí níže uvedené faktory:

–        žádná pravidla pro vznik lékáren

–        provozování lékáren nelékárníky

–        rozdílná spoluúčast pacientů na léčiva.

Tento souběh poškozuje všechny lékárníky, malé provozovatele lékáren a lékárníky v řetězcových lékárnách, kteří budou nahrazeni levnou pracovní silou nebo internetovými prodejci a není výhodný  pro pacienta, který má mít jednoduchý přehled, kam mizí jeho zdravotní pojištění za léky. Kdo má prospěch ze složitého systému marží, kdy bonusy za množstevní slevy nezůstávají pojišťovnám?

Chceme pouze jediné: stejné ceny a doplatky za léky pro naše pacienty, lékárníka ohodnoceného za výkon a dostatek léků pro naše pacienty.  Zrušení nepřehledného systému marží, bonusů a různých doplatků přinese do České republiky transparentnost a především kontrolu pro samotného pacienta. Zároveň je důležité vyzdvihnout, že lékárníci nejsou žádní zpátečníci a podporují smysluplnou elektronizaci služeb pacientovi. Softwarová řešení ale musejí fungovat, mají být povinná až poté, kdy budou odzkoušena a funkční a musí je někdo zaplatit.

Vaši lékárníci CZ iniciovali transparentní odbornou pracovní skupinu na Ministerstvu zdravotnictví. Ta po několikaměsíčních urgencích opravdu vznikla. Vaši lékárníci ale do ní nebyli pozvání. Údajně o tom, jak pracovní skupina bude vypadat, rozhodoval pan náměstek Filip Vrubel, který přechází mezi soukromou sférou (kde hájil zájmy farmaceutických firem) a ministerstvem již několik let. Takhle si opravdu transparentnost a snahu o odbornost nepředstavujeme. Ministr Adam Vojtěch se pak nemůže divit, že těchto praktik už má někdo opravdu dost a řeší to ústavní stížností.  A pokud se postoj ministerstva nezmění, bude jich přibývat.

 

Mgr. David Gregor

člen představenstva Vaši lékárníci CZ

Zámecká lékárna Děčín

26.2.2019

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů