Diabetes, označovaný za epidemii 21.století, byl tématem semináře v PSP ČR. Počty léčených diabetiků se mezi lety 1992 a 2012 zdvojnásobily na současných 840 tisíc, s ročními náklady kolem 20 miliard ročně.

Zaujalo nás jak zdravotní pojišťovny snižují náklady na léčbu, a to při zachování či dokonce zlepšení péče v ordinacích ambulantních lékařů. VZP například díky svým pozitivním listům a správním řízením v SÚKL mohla výrazně snížit úhrady některých generických léků a předpokládá v ambulancích úspoiru téměř 250 miliónů korun, které hodlá použít na modernější diabetika. ZPMV zase zažazuje své pacienty do léčebného plánu Diabetes, kdy díky standardizovaným postupům péče, motivaci lékařů i pacientů, se nejen zlepšuje zdravotní stav pacienta, ale také jsou snižovány náklady. Jak dál? Rozhodující je včasný záchyt nemoci, spolupráce praktického lékaře a diabetologa, správná péče a terapie, včetně prevence komplikací. Jak přinést další úspory? Ekonomickou preskripcí léků, posílením odpovědnosti pacienta a dodržováním léčebného režimu. Víme dobře, že splnit všechny tyto podmínky nebude vůbec jednoduché.

Politici už konečně musí rozhodnou jaký systém zdravotnictví vlastně chmeme. Tento požadavek zazněl tento týden na semináři v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na téma úhradové mechanismy ve zdravotnictví. Současný trend zřizování různých ministerských komisí pro účely rozhodování (k protonové terapii, nákupu přístrojů apod.) totiž patří systémově spíše do státem centrálně regulovaného zdravotnictví, financovaném z daní (např. Velká Británie).

V ČR se snažíme od 90. let naopak budovat (moc se nám to zatím ale nedaří) systém zdravotního pojištění s prvky řízené konkurence jak na straně plátců, tak poskytovatelů, a na svobodné volbě pacienta zvolit si pojišťovnu i poskytovatele péče (po vzoru Německa či Rakouska). Bude současná politická reprezentace schopná zefekivnit stávající systém či půjde do rizika změny? Nebo budeme i nadále „péct dort pejska a kočičky“ – tedy ode všeho trochu a nic pořádně?

25.5.2014

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů