Elektronizace zdravotnictví v České republice pokulhává ve srovnání s vyspělými státy. Navíc některé, již zaváděné novinky v této oblasti vyvolávají nesouhlas a znechucení samotných lékařů. Často se uvádí, že jde především o starší osoby lékařské profese, které se ve škole s informatikou nesetkaly, a proto na práci s počítačem, resp. na elektronizaci obecně  pohlížejí s nedůvěrou. V kontrastu s tímto tvrzením působí prohlášení mladých praktických lékařů z nedávné odborné konference, které publikujeme v nezkráceném znění:

Lékař/ilustrační foto

„My, mladí praktičtí lékaři shromáždění na V. Praktické konferenci pro praktické lékaře, kteří stojíme na začátku své profesní kariery prohlašujeme, že nejsme zcela spokojeni se situací v našem oboru. 

Přicházíme do něj s nadějí, že budeme především pečovat o své pacienty, ale vidíme realitu plnou přebujelé administrativy a byrokracie. Dlouhodobé sliby politiků o jejím snižování se bohužel nenaplňují. Papírová administrativa je jen vyměňována za elektronickou, která však obvykle neplní svou hlavní funkci ušetření času.

Příkladem je eRecept s velkou složitostí inicializace a nebezpečím zneužití elektronického podpisu, ale zejména aktuální eNeschopenka, která přesouvá práci úředníků na zdravotníky a díky její nepřipravenosti musí být prosazována výhružkami.

My mladí praktici chceme dělat práci, kterou jsme studovali a na jakou se těšíme: léčit pacienty, vzdělávat sebe a další nastupující generaci lékařů, nechceme úřadovat – to ať dělají úředníci, kteří jsou za to placeni, přidáváním administrativy je ohrožováno zdraví pacientů.“

Mladí praktici z.s. a účastníci V. Praktické konference pro praktické lékaře

9.3.2020

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů