Mezi nejnebezpečnější nemoci způsobené pneumokoky se řadí těžká invazivní pneumonie neboli zápal plic a u mladších lidí pak zánět mozkových blan. V ordinaci se často setkávám s pacienty, kterým pneumokoková infekce komplikuje stávající nemoci, jako jsou astma nebo chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN).

Podle dat Státního zdravotního ústavu zemřelo v loňském roce v důsledku invazivní pneumokokové infekce 14,5 % pacientů mezi 40 a 64 lety. Mám zkušenosti s tím, že se pacientům vinou pneumokoka zhorší ventilační parametry. I po přeléčení se jejich nemoc nevrátí do původního stavu, ale naopak se významně zhorší.

Pneumokoky se běžně vyskytují na sliznici horních cest dýchacích u 5–10 % zdravých dospělých a 20–40 % dětí. Nakazit se pneumokokem je snadné, neboť se šíří kapénkami, například při mluvení, kašlání a kýchání. Největší riziko představuje pneumokoková infekce pro malé děti mladší pěti let a také pro seniory. Zvýšené riziko mají i dospělí nad 50 let, zejména ti s chronickým onemocněním. 

Nejúčinnější prevencí onemocnění je očkování. Doporučuji očkování všem svým pacientům, kteří trpí onemocněním plic, ať už jde o astma, CHOPN nebo jinou nemoc. Samozřejmě to platí také pro všechny kuřáky. Letos je o očkování velký zájem. Ve srovnání s minulým rokem jsem naočkovala o 30 % pacientů více. 

Přisuzuji to koronavirové pandemii, kdy jsou pacienti nejistí a více dbají o své zdraví. Právě kombinace nákazy virem, například i tím, který způsobuje nemoc covid-19, a pneumokoky může být velmi nebezpečná.

11.11.2020

autor: prim. MUDr. Ivana Čierná Peterová, předsedkyně Sekce ambulantních pneumologů, místopředsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS JEP


Další články

Na přehled všech komentářů