Léčitelské služby nejsou doposud žádným způsobem regulovány, a to i přesto, že jejich působení může mít zásadní vliv na zdraví člověka. Z toho důvodu jsme se rozhodli začít léčitele regulovat a nastavit jasná pravidla, která ochrání naše pacienty. Respektujeme však přitom svobodnou volbu člověka, který chce tyto služby využívat. Zároveň jsme přesvědčeni, že je třeba mít kontrolu nad tím, kdo dané metody poskytuje. V minulosti se objevilo spoustu případů, kdy léčitelé radili svým klientům různé metody, které je skutečně na zdraví ohrožovali, avšak nebylo reálné, aby za své rady také zodpovídali a nesli tak patřičnou odpovědnost. To však plánujeme změnit!

Zdraví/ilustrační obrázek

Na začátku naší představy o regulaci léčitelů jsme uvažovali o samostatném zákonu, který nastaví potřebná pravidla a zvýší bezpečí pacientů. Na základě připomínek odborníků jsme od vytvoření samostatného zákona upustili, nicméně nikoli od jeho obsahu. Abychom měli větší šanci náš záměr co nejrychleji prosadit, vložili jsme právní regulaci léčitelů do novely zákona o zdravotních službách. Pro léčitelské služby tak vznikne několik podmínek, které pokud budou chtít svou činnost vykonávat, musí splnit. Abychom mohli léčitele regulovat, musíme vědět, kdo tyto služby provádí. Evidence léčitelů je tak naprosto nezbytná. V tomto případě jsme přistoupili k evidenci prostřednictvím široké sítě živnostenských úřadů. Léčitel tak bude muset pro svou činnost vlastnit živnostenské oprávnění. My budeme mít následně, díky dobře fungujícímu systému Živnostenského rejstříku, přehled, kdo tuto činnost vykonává. Usoudili jsme, že není nutné zavádět vlastní registr léčitelů, takto nemusíme hledat nové úředníky, budovat registry a vynakládat prostředky státního rozpočtu. V případě, že daná osoba bude vykonávat léčitelské služby a nebude mít takzvaný „živnosťák“, bude jí hrozit sankce až ve výši pěti set tisíc korun. Díky podmínkám pro zisk oprávnění budeme mít také jistotu, že léčitel je bezúhonný, jelikož povinnost bezúhonnosti je nezbytná pro zisk „živnosťáku“.

Pro případné přezkoumání, zda léčitel svými službami nepoškodil pacienta, je vždy nutná dokumentace. Lékaři ji přece vedou, tak proč by ji nevedli léčitelé, kteří stejně jako lékař v mnohých případech svými radami ovlivňují zdraví člověka. Zavádíme tak povinnost dokumentace. Léčitelé budou muset nově zaznamenávat vše, co pacientům poradí či doporučí. Povinností léčitelé také bude informovat klienta, že mu poskytuje alternativní metodu, nikoli zdravotní službu. Za nevedení dokumentace a neposkytnutí informací bude léčiteli opět hrozit sankce. Pevně věřím, že se nám daná opatření podaří prosadit co nejdříve a naši pacienti budou mnohem více chráněni.

Radek Policar, náměstek pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví ČR

24.1.2020

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů