Na dnešek (30. září) připadá Národní den epilepsie. Připomeňme si při té příležitosti některé mýty, které tuto nemoc provázejí.

  1. Epilepsie je jedno onemocnění. Nikoli. Pod pojem epilepsie patří 50 – 60 druhů onemocnění, které se liší svými příčinami vzniku, příznaky, ale také tím, jaká léčba je na ně účinná.
  2. Epilepsie je psychiatrické onemocnění. Není tomu tak. Je to neurologické onemocnění charakterizované zvýšenou, abnormální dráždivostí mozkové tkáně. Je to nejčastější léčitelné neurologické onemocnění, kterým v ČR trpí asi 100 tis. lidí.
  3. Epilepsie je dědičná. Většinou není. Je jen velmi málo forem (např. idiopatická epilepsie), kde hraje nějakou úlohu dědičnost. Většina dětí pacientů s tímto onemocnění nemá nikdy záchvat.
  4. Nemoc vždy postihuje intelekt postiženého. Epilepsií trpělo mnoho našich geniálních předků, například Sokrates, Cesar, Napoleon, Dostojevskij a mnoho dalších politiků, filosofů, vojevůdců či umělců, o jejichž intelektu a schopnostech nikdo nepochyboval.

Hlavním cílem léčby je odstranit, či alespoň výrazně zmírnit její projevy, tedy záchvaty. V současnosti existuje léčba režimová (úprava životosprávy, vyloučení spouštěcích podnětů, úprava životního stylu), farmakorerapie (se širokým spektrem moderních léčivých přípravků) a také chirurgická, a to tam, kde dostatečně nezabírají obě předešlé formy léčby.

30.9.2014

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů