Také se vám zdá, že Češi rádi brblají a nadávají po hospodách nebo nověji na sociálních sítích? Často slyším, jak ten či onen známý nemůže sehnat lékaře nebo dostal termín vyšetření či zákroku až za mnoho měsíců. Dělá s tím něco? Ne, končí to většinou oním reptáním, jak je všechno špatně.

Dostupná péče/ilustrační foto

Tento postoj vyplývá z poměrně nízké zdravotní gramotnosti v České republice. Zde nemám na mysli znalost zásad správného životního stylu, ale znalost fungování našeho systému veřejného zdravotního pojištění. Mnoho lidí neví, že odpovědnost za dostupnost péče má jejich zdravotní pojišťovna. Tuto pojišťovnu si platí ze svého odvedeného pojistného, a to nezahrnuje jen peníze na péči, ale také na její provoz a zaměstnance.

Jistě, celkový nedostatek lékařů v určitých odbornostech samotné pojišťovny neodstraní. Ale mnohdy se dá problém vyřešit správným navedením pojištěnce na zdravotnické zařízení, které v danou chvíli má volnou kapacitu. Pojišťovny by neměly hledání házet na své klienty, naopak jim mají nabídnout pomocnou ruku a aktivní asistenci. A nalejme si čistého vína, zde mají pojišťovny hodně co zlepšovat. Tlak klientů by v konkurenčním prostředí sedmi pojišťoven jistě pomohl.

Jak vyplývá z nedávno zveřejněných výsledků kontroly ministerstev zdravotnictví a financí, pojišťovny se o problému s nedostupností zdravotní služby dovídají téměř výhradně ze stížnosti svých pojištěnců. Teprve potom konají. Ale pokud si pojištěnci nestěžují, nýbrž pouze reptají, pojišťovna nezjistí, že se děje něco nesprávného a nekoná.

Proto platí – nemůžete-li sehnat lékaře v jakékoli odbornosti, nebo se čekací doby neúměrně prodlužují, stěžujte si své zdravotní pojišťovně, pomůžete i dalším pojištěncům. Ministerstvo zdravotnictví pro tyto účely zřídilo interaktivní formulář a slibuje dohlédnout, že se vaší stížností budou pojišťovny zabývat. Formulář naleznete zde: https://nedostupnapece.mzcr.cz/

Ondřej Zavadil, OZdravotnictvi.cz

2.10.2019

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů