Z klinických studií vyplývá, že onemocnění COVID-19 má u většiny pacientů mírný průběh, nicméně v cca u 5 % je průběh závažný s obrazem akutního respiračního selhání, septického šoku a multiorgánového selhání. Poškození ledvin u pacientů s těžkým průběhem onemocnění COVID-19 je poměrně časté, s projevy od mírné proteinurie (přítomnosti bílkoviny v moči) až po akutní selhání ledvin. Akutní selhání ledvin se vyskytuje u 20–40 % kriticky nemocných pacientů, 20 % vyžaduje náhradu jejich funkce dialýzou. Je známo, že poškození ledvin u pacientů s takto těžkým průběhem onemocnění COVID-19 je negativním prognostickým ukazatelem.

V riziku závažného průběhu onemocnění COVID-19 jsou zejména pacienti vyššího věku, obézní, s preexistujícím chronickým onemocněním jako hypertenze (vysoký krevní tlak), diabetes (cukrovka), srdečně-cévní onemocnění, onemocnění plic či ledvin, a pacienti s oslabenou imunitou, např. onkologičtí pacienti či pacienti po transplantaci.

Ledviny jsou poškozeny až u 6,7 % pacientů s COVID-19, avšak udává se rozmezí 0,5–45 %. U této skupiny pacientů dochází až ve 30 % k úplnému selhání ledvin, které vyžaduje dočasnou náhradu jejich funkce dialýzou. U pacientů s nutností umělé plicní ventilace je potřeba dialýzy až u 90 %. 

Při infekci COVID-19 je příčina postižení ledvin multifaktoriální. Vzniká v důsledku přímého poškození ledvinných buněk virem, anebo nepřímo v důsledku těžkého průběhu onemocnění, především u pacientů s potřebou umělé plicní ventilace. 

K přímému poškození ledvin dochází díky přítomnosti receptorů na ledvinných buňkách, na které se virus dokáže navázat, tím je napadnout, uvnitř nich se množit a následně napadené buňky poškodit či usmrtit. Podobné receptory se nacházejí i na buňkách srdce a plic, u nichž dochází k jejich poškození podobným mechanismem. Dalším mechanismem poškození ledvin při infekci COVID-19 je dysregulace imunitní odpovědi probíhající pod obrazem tzv. cytokinové bouře. Jedná se o extrémní, neadekvátní odpověď organismu na přítomnou infekci, jež ve snaze eliminovat zodpovědný patogen vede k poškození i vlastních tkání.

Ledviny jsou filtrem pro naše tělo, jsou zodpovědné za odstraňování toxinů a přebytečných tekutin prostřednictvím moči. Za situace selhávání funkce poškozených ledvin dochází ke hromadění toxinů a tekutin, což negativně ovlivňuje další orgány a pod obrazem tzv. multiorgánového selhání může vyústit i v úmrtí pacienta.

Současné studie také potvrzují, že u části pacientů s akutním poškozením ledvin při infekci COVID-19 nedojde k úplné obnově funkce ledvin. Proto je velice důležité, aby tito pacienti byli sledováni nefrologem alespoň po dobu dvou nebo tří měsíců po propuštění z nemocnice. V případě známek chronického poškození ledvin by měli zůstat v péči nefrologa trvale.

14.9.2021

autor: MUDr. Silvie Rajnochová Bloudíčková, Ph.D., vedoucí Nefrologické a Transplantační ambulance IKEM


Další články

Na přehled všech komentářů