Stát vydělává na rouškách a respirátorech

26.3.2020 09:20

Stále více se hovoří o selhání státu při zajišťování ochranných prostředků pro nemocnice, lékaře i občany v současné vážné epidemiologické situaci. Kritikou nešetří ani regionální politici za vládní strany. Lidé se v posledních dvou týdnech proto snažili zařídit sami a podomácku si vyráběli roušky.  Pokud se však někdo pokusí objednat osobní ochranné prostředky ze zahraničí, je po […]

celý článek

Další články v rubrice

Co čeká české zdravotnictví v roce 2016

29.12.2015 18:55

Podle aktuálních prognóz má být rok 2016 poměrně příznivý. Hospodářský růst by měl zajistit slušný příliv prostředků do českého zdravotnictví. Ty budou směřovat především do platů pracovníků ve zdravotnictví a na moderní a drahou centrovou léčbu vážných onemocnění. Podle zástupců lékařských odborů i komory však slíbené zvýšení platových tarifů a mezd o 5 % nepřesvědčí lékaře […]

celý článek

Protikuřácká novela naráží na další překážky

14.12.2015 16:22

Na konci února tohoto roku jsem publikoval článek na téma protikuřáckých návrhů zákonů, které se před tím objevily v Poslanecké sněmovně: https://www.ozdravotnictvi.cz/komentare/jak-neomezit-koureni/ Tehdy jsem vyjádřil pochybnosti nad tím, zda je snaha omezit kouření myšlena doopravdy. Napsal jsem o dvou možných scénářích. Buď „existuje upřímná snaha kouření omezit, jen se předkladatelé musí domluvit na technických a […]

celý článek

Českému zdravotnictví hrozí další „kolaps“

18.11.2015 10:34

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů varuje před „destrukcí nemocniční sítě“, kterou má podle něj zapříčinit úhradová vyhláška na rok 2016. Ta přidává nemocnicím 3 % prostředků v porovnání s minulým rokem, což údajně postačí pouze na vládou slíbené 5% zvýšení platů, ale už nepokryje nárůst jiných nákladů nemocnic. Krizový štáb jistě nelze brát na […]

celý článek

Úhradová vyhláška má posílit prevenci

11.11.2015 18:25

Česká republika dlouhodobě zaostává v oblasti zdravotní prevence. Pokud tuto problematiku zúžíme na vztah lékaře k pacientům, nejdůležitější aspekt představují preventivní prohlídky. Zde existují dvě roviny – motivace pacienta na tyto prohlídky chodit a motivace lékaře pacienta na prohlídky zvát a provádět je.                   Právě na druhou […]

celý článek

Smutný příběh odbornosti 913

27.10.2015 16:00

Těmito slovy označil náměstek ministra zdravotnictví Tom Philip letité peripetie okolo odměňování zdravotních sester v zařízení sociálních služeb v rámci projednávání úhradové vyhlášky na rok 2016 ve zdravotním výboru poslanecké sněmovny. K tomuto tématu Vám přinášíme komentář PhDr. Ivany Plechaté, ředitelky Ústavu lékového průvodce.   Už téměř věčnost je jasné, že se musí něco stát. Zdravotní […]

celý článek

Kolik máme v českém zdravotnictví veřejných zájmů?

15.10.2015 08:39

Mnoho, a ne všechny jsou vzájemně kompatibilní. To vyšlo zcela jasně najevo v rámci semináře na téma Nové technologie a veřejný zájem, který se konal 22. září v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Nejčastěji formulovaným veřejným zájmem je zajištění kvalitní a dostupné hrazené péče pro pacienty se současným požadavkem na udržitelný systém úhrad této péče. Na […]

celý článek

Každoroční boj o úhrady vrcholí

7.10.2015 10:59

Napadlo by vás, že v letech příznivých se mají vytvářet rezervy na doby zlé a méně příznivé? Pokud ano, přemýšlíte jinak než tvůrci tzv. úhradové vyhlášky. Příprava tohoto klíčového předpisu, ke kterému se na podzim upínají zraky všech zástupců nemocnic, soukromých ordinací, pojišťoven i zaměstnanců ve zdravotnictví, právě vstupuje do závěrečné fáze. Zjednodušeně řečeno, úhradová […]

celý článek

Komise povolila již 140 zdravotnických přístrojů

3.10.2015 12:54

Přístrojová komise byla zřízena ministrem zdravotnictví v dubnu roku 2014. Zasedají v ní zástupci ministerstva, zdravotních pojišťoven, krajů, poskytovatelů zdravotních služeb a experti z oboru. Komise projednává návrhy na umístění a provoz zdravotnických přístrojů, které budou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění a jejich předpokládaná cena činí více než 5 milionů Kč bez DPH. Smyslem […]

celý článek

Neziskové nemocnice – pomohou pacientům?

24.9.2015 14:05

Po deseti letech se vrací na stůl návrh na přeměnu nemocnic na novou formu neziskových organizací. Kdysi s ním neuspěl David Rath – povinnou přeměnu mu zrušil Ústavní soud. Nynější ministr zdravotnictví stejnou chybu s povinností neopakuje, navíc za ním stojí programové prohlášení vlády. I přes to si musíme klást otázku, zda nový návrh pomůže […]

celý článek

Dárcovství krve s využitím moderních technologií

6.8.2015 08:50

I při darování krve se může využít moderní komunikační technologie. Švédsko začalo v rámci boje proti nedostatku krve zasílat dárcům po darování krve děkovné SMS a také obdrží SMS s informací, jakmile je jejich krev použita. Touto cestou se podařilo zvýšit povědomí o dárcovství krve široké veřejnosti, do médií i sociálních sítí. „TackSMS“ (děkovná SMS) […]

celý článek