Profesor Válek: Rozhodnutí ministrů při pandemii byla zmatená

25.5.2020 15:55

Vláda jako celek fungovala velmi rozporuplně. V podstatě zpočátku premiér zcela ignoroval legislativu a krizový štáb nejprve řídil ministr zdravotnictví, poté jeho náměstek, tady úředník bez prověrky, který je ale shodou okolností uznávaný epidemiolog. Pokud by byl první náměstek například profesí patolog, bylo by toto rozhodnutí poněkud nešťastné. Až po opakovaných protestech začal fungovat centrální krizový […]

celý článek

Další články v rubrice

Svoboda být tlustý

30.1.2013 17:20

V poslední době se na ministra Hegera vrhají všichni zapřisáhlí liberálové, že chce omezovat právo kuřáků zapálit si, právo konzumentů alkoholu se napít. Starostovi Bloombergovi zase spílají v New Yorku  všichni tlouštíci (a že jich tam je) milující sladké limonády z megakelímků. Co mají oba příklady společné? Je to diskuse, kam až může zajít (z)vůle […]

celý článek

Klient versus pacient

21.1.2013 13:13

V poslední době celkem často pobaveně sleduji disputace, často i velmi emocionální, na téma používání termínu pacient nebo klient ve zdravotnictví. Je zajímavé, kolik aspektů se mísí v tomto rozdílném označení toho, kdo potřebuje zdravotní péči. Latinský původ obou slov je také vypovídající. Zatímco pacient vychází z latinského slova pati – něčím procházet či trpět, klientem byl nejčastěji […]

celý článek

Je důvod k oslavám?

20.12.2012 17:58

Ministr Heger je nejdéle sloužícím ministrem zdravotnictví v polistopadové historii tohoto resortu. Jak se zdá, ani ministrovi není moc do oslavování. Proč? Je si asi dobře vědom toho, že i když je možné mluvit o dílčích úspěších, většina jeho představ o skutečné reformě zdravotnického systému se rozplývá. Těch příčin, proč se nedaří reformovat je několik, a […]

celý článek

Proč vzbuzuje oznámené rušení lůžek a nemocnic pochyby?

10.11.2012 13:23

Záměr optimalizovat síť akutních lůžek v České republice je legitimní hned z několika důvodů. Jednak proto, že stále patříme k té menšině zemí s poměrně vysokým počtem lůžek i lékařů na 10 000 obyvatel (historicky spolu s Německem a Rakouskem), jednak proto, že se moderní medicína výrazně mění. Ani po náročnějších zákrocích a operacích většinou není nutné dlouhé vylehávání na lůžkách […]

celý článek

Protonová terapie – nová možnost léčby onkologických onemocnění

8.11.2012 17:00

Česká republika se v žebříčku výskytu nádorových onemocnění řadí u mnoha diagnos na přední místa ve světě. Příčin tohoto stavu je celá řada – na jedné straně se naše životospráva, nekvalitní stravování a kouření odrážejí ve vysokém výskytu některých nádorů, jako je rakovina plic nebo nádory konečníku a střeva, na druhé straně zvyšuje výskyt nádorových onemocnění […]

celý článek

Proč se nechováme jako zákazníci také ve zdravotních službách?

5.11.2012 20:48

Dovedeme si představit, že bychom šli do servisu s opravou prasklého předního okna a zaměstnanec servisu by nám bez našeho vědomí a souhlasu opravil ještě klimatizaci, brzdy, vyměnil všechny kapaliny a účtoval o 10 000,-Kč více než by stála oprava jen toho poškozeného okna? Anebo jinak. Opravář by nám sice okno opravil, ale při vyjíždění z garáže by […]

celý článek

Proč se zneklidňuji ze situace kolem VZP

26.10.2012 14:25

Téměř každý den jsem jako pacientka konfrontovaná se strašením, že ve zdravotních  pojišťovnách dochází peníze na léčbu, s obsahy dopisů  lékařům o opožďování plateb za poskytnutou péči, obavami lékařů, že mohou dojít peníze na nákladnou léčbu apod. To vše v kombinaci s otevřenou válkou mezi vedením naší největší zdravotní pojišťovny, ministerstva zdravotnictví a poslanci, kteří nejsou evidentně schopni krizovou […]

celý článek

Zdravotním pojišťovnám docházejí peníze aneb každá rada drahá

19.10.2012 17:11

Redaktorce Hospodářských novin se tento týden podařilo získat informace z analytického materiálu ministerstva zdravotnictví, který bude předložen na jednání vlády 24.října a který se zabývá alarmujícím schodkem veřejného zdravotního pojištění. Odhadem je to více jak 5 mld. korun a VZP již píše svým smluvním partnerům avízo opožďování plateb za poskytnutou péči.V tomto materiálu ministerstvo mj. […]

celý článek

Tři otázky OZdravotnictví – část třetí

16.10.2012 17:13

Třetí má otázka se týkala plánů, jak zefektivnit a dostat co nejblíže k občanům dlouhodobou a ošetřovatelskou péči a lékařskou pohotovostní službu. Jak respondenti odpovídali? Více v článku. Nejkonkrétnější odpovědi nabídl současný hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec (ČSSD), jenž plánuje rozšiřování a posilování následné péče a péče o chronicky nemocné. „Posledními dosaženými výsledky je v […]

celý článek