Téma důstojného umírání nepatří k příliš populárním tématům. Není se čemu divit, nepříjemné věci z mysli raději vytěsňujeme. Politici se raději fotí s novou budovou nemocnice či s moderním přístrojem, lékaři chtějí věnovat svůj čas uzdravování nemocných. Paliativní péče se však týká zmírňování fyzického i psychického utrpení těch, kteří šanci na uzdravení nemají a z tohoto světa v brzké době odejdou.

Hospicová péče/ilustrační foto

Ze všech těchto důvodů se paliativa netěší velké přízni a stala se jakousi popelkou v medicíně. Přitom statistiky a preference pacientů hovoří jednoznačně. Cca 70 % lidí v České republice umírá v nemocnicích, tedy mnohem více, než je běžné ve vyspělých zemích. Podle průzkumů si však 80 % přeje dožít poslední dny doma, v kruhu svých blízkých.

V poslední době se začalo blýskat na lepší časy. V tomto roce se poprvé dostala do seznamu výkonů domácí hospicová péče. Hradí ji zatím jen Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR na základě pilotního projektu, který probíhal v předchozích letech. Lze čekat, že zbylé zdravotní pojišťovny se brzy připojí. Domácí hospicová péče představuje totiž to nejlepší řešení, které si lidé přejí. Strávit svůj poslední čas v důvěrně známém prostředí a rozloučit se s rodinou a přáteli, kterým v péči pomáhá profesionální tým, docházející do domácnosti.

Bohužel, zdravotní komplikace mnoha pacientů neumožňují, aby hospicová péče probíhala doma. Od toho zde fungují „klasické“ kamenné hospice, velmi často provozované církvemi, které mají s tímto typem péče dlouholeté zkušenosti. Jejich síť ovšem nedosahuje adekvátní hustoty, např. v několika krajích naší republiky nepůsobí žádný. Dobrou zprávou je, že Ministerstvo zdravotnictví otevřelo národní investiční program na vybavení hospiců, kde se bude zohledňovat právě dostupnost péče pro pacienty a dojíždějícími příbuznými.

I přes oba typy hospicové péče se určitému procentu umírání v nemocnicích nevyhneme. Proto je nutné, aby v nemocnicích fungovaly speciální týmy odborníků pro oblast paliativní péče. Právě k tomu směřuje nový pilotní projekt hrazený z evropských fondů, který nedávno představil ministr zdravotnictví. V rámci něho by měly v nejméně pěti nemocnicích vzniknout zmíněné týmy, které vytvoří potřebné standardy kvality paliativní péče, využitelné v dalších nemocnicích.

Doufejme tedy, že výše zmíněný pozitivní posun v paliativě a hospicové péči se bude rozvíjet a nadále pokračovat. Civilizovaná společnost by měla pacientům poskytnout důstojný konec života s minimem fyzického a psychického trápení.

11.2.2018

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů