Parkinsonova nemoc je nevyléčitelným onemocněním centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk produkujících dopamin, látku zajišťující přenos signálů mezi nervovými buňkami. Nedostatek dopaminu způsobuje, že pacient postupně přestává kontrolovat svoje pohyby, což se navenek projevuje zpomalením a zmenšením rozsahu pohybů, svalovou ztuhlostí, ohnutým držením těla a případně třesem nebo jinými mimovolními pohyby. Pohyb ale není to jediné, s čím má pacient problémy, choroba postupně ovlivňuje správnou funkci mnoha dalších orgánů. K těm nejnepříjemnějším patří psychické projevy jako je deprese, poruchy spánku, podrážděnost, výkyvy nálady apod.

Podle odhadů se v České republice ročně diagnostikuje 1000 – 1500 nových pacientů. Parkinsonova nemoc postihuje nejčastěji osoby ve věku 50-60 let, ale každoročně vyděsí nečekaná diagnóza i několik třicátníků

Příčina Parkinsonovy nemoci není zatím jasná. Za zlatý standard léčby je považováno podávání léků, které v mozku nahrazují chybějící dopamin. U pacientů s velmi pokročilou nemocí a komplikovanou odpovědí na léčbu, kde podávání tablet nezabrání výrazným výkyvům ve stavu hybnosti, se nabízí metoda podávání léku v tekuté formě sondou do tenkého střeva, kam přenosná pumpička plynule dávkuje lék a zajišťuje tak rychlejší a lepší působení účinné látky.

Další možnosti „léčby“ je chirurgické zavedení sond do mozku pacienta. Hluboká mozková stimulace (DBS) je další metodou tzv. neuromodulační léčby, která ovlivňuje chorobně změněné funkce mozku působením elektrických impulzů z elektrod zavedených do center pro řízení hybnosti.

O Společnosti Parkinson, o. s.

Společnost Parkinson je nezisková organizace, která již od roku 1994 sdružuje pacienty s Parkinsonovou nemocí. Společnost je členem Evropské asociace Parkinsonovy nemoci (EPDA). Pro pacienty organizuje rekondiční pobyty, společná cvičení, logopedické terapie, kulturní a sportovní akce. Povědomí veřejnosti se snaží zvyšovat prostřednictvím časopisu Parkinson a webových stránek www.spolecnost-parkinson.cz

Zdroj: Společnost Parkinson – tisková zpráva ze dne 10.4.2013

11.4.2013

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů