V České republice letos poprvé probíhá screening plic se zaměřením na chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Programem zatím prošlo 250 lidí, zapojilo se 66 ordinací praktických lékařů a 27 pneumologických ambulancí. Pouze 40 % kontrolovaných má plicní funkce v pořádku.

docent Koblížek

Naopak téměř třetina lidí, kteří dosud prošli kontrolou při pilotním screeningu, má chronickou obstrukční plicní nemoc. Dalších 28 % jiné postižení plic, nejčastěji chronickou bronchitidu. Vysoký záchyt ukazuje na správné zaměření programu. Když se podobný screening prováděl v Itálii, Dánsku nebo ve Velké Británii, našli naši kolegové CHOPN u 10–25 % účastníků.

Důvodem screeningu, při kterém praktičtí lékaři posílají svoje rizikové pacienty za plicními lékaři, je najít co nejvíce lidí, kteří mají CHOPN a neví o tom. Akci odstartovalo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR a během dvou let chce docílit vyšetření 7 000 rizikových Čechů.

Onemocnění CHOPN v Česku ročně stojí život 3 500 lidí. Fatálním následkům se lze přitom vyhnout včasným zahájením léčby a změnou životních návyků. Právě rychlé odhalení nemoci umožní efektivnější léčbu, což by mohlo zkvalitnit život nemocných a snížit úmrtnost na tuto plicní nemoc.

Největším nebezpečím pozdě diagnostikované CHOPN je akutní exacerbace (výrazné zhoršení příznaků), která je spojena se zvýšením rizika smrti či invalidity. Léčba exacerbace CHOPN je pro zdravotní systém velmi nákladná a stojí desetitisíce korun na pacienta. Zbytečně tak zatěžuje zdravotní systém, protože většině těchto příhod by se dalo vhodnou a včasnou léčbou předejít. Každá taková příhoda navíc snižuje plicní funkce konkrétního pacienta.

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, odborný garant projektu

14.11.2019

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů