Na konci října jsem se stal v nejmenované pražské státní nemocnici svědkem následujícího dialogu mezi pacientkou a sestrou na recepci:

Pacientka: „Přišla jsem se objednat na magnetickou resonanci.“
Sestra: „Do konce roku už nemáme žádný termín, nejdříve v půlce ledna 2017.“
Pacientka: „Tak pozdě?!“
Sestra: „Ano, pokud se náhodou něco neuvolní.“

Čekárna u lékaře/ilustrační foto

A tím rozhovor skončil. Bohužel, zřejmě ani jedna osoba z našeho dialogu neměla ponětí, že existuje nařízení vlády č. 307 z roku 2012, prosazené tehdejším ministrem Hegerem, které stanovuje limity místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. Tyto limity zdravotní pojišťovny musí respektovat při zajišťování péče pro pojištěnce.

Nařízení nejprve definuje nejzažší možné dojezdové doby u desítek zdravotních služeb nebo oborů lůžkové a ambulantní péče. Tak například každý pojištěnec by se měl dostat ke službám zubního lékaře do 35 minut, ke službám urologa do 45 minut. Kromě toho nařízení uvádí lhůtu časové dostupnosti u třinácti plánovaných hrazených služeb. Mezi nimi je i výše zmíněné vyšetření magnetickou resonancí, které musí být pojištěnci zajištěno do pěti týdnů. Lhůta se počítá ode dne, který následuje po dni, kdy ošetřující zdravotnický pracovník službu indikoval a potřebu této služby zapsal do zdravotnické dokumentace.

Nyní se vraťme k dialogu z úvodu článku. Co by měla správně říci sestra pacientce? Správná odpověď by mohla vypadat asi takto: „Naše nemocnice vám nemůže zařídit vyšetření magnetickou resonancí do pěti týdnů, nicméně vaše zdravotní pojišťovna musí tento limit splnit. Obraťte se na ni a ona má povinnost vás poslat na vyšetření v jiném zařízení.“

Milí čtenáři, zapamatujte si to a nenechte se odbýt. Ochota pracovníků zdravotních pojišťoven pomoci svým klientům může být důležitým vodítkem pro volbu pojišťovny. Pokud se setkáte se špatným přístupem, podělte se o svou zkušenost s portálem ozdravotnictvi.cz, který bude požadovat nápravu.

Celé nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb si můžete přečíst zde: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=78241&nr=307~2F2012&rpp=15#local-content

31.10.2016

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů