Sklady Správy státních hmotných rezerv neobsahují žádné respirátory, roušky a další ochranné zdravotní pomůcky nutné k prevenci COVID-19. Výběrové řízení Správy státních hmotných rezerv dosud nemá vítěze. Řešením jsou nákladní vlaky, které české vládě dál vozí respirátory a roušky z Číny. 

Andrej Babiš v pondělí 27. července 2020 novinářům řekl, že ministerstva mají zásoby nad svou dvouměsíční potřebu převést účetně na Správu státních hmotných rezerv. Zboží se nebude fyzicky přesouvat do skladů Správy státních hmotných rezerv. Zůstane tam, kde je. Změna bude pouze účetní operací. Sklady Správy státních hmotných rezerv sice dál zůstanou prázdné, ale účetně je vláda naplnila. Premiér a ministři přepsali čísla z jedné účetní kolonky do jiné účetní kolonky. Jaký vliv to bude mít na červencový tendr Správy státních hmotných rezerv, vláda nesdělila.

Nákladní vlaky přivážely čínské respirátory a roušky objednané českou vládou i v červnu a červenci tohoto roku. Vláda je údajně objednala v době nouzového stavu. Český kabinet do současnosti neprozradil, kolik tohoto zboží v Číně objednal a jak dlouho ještě vlaky z Číny budou na objednávku české vlády do České republiky dovážet další čínské respirátory a roušky.  

Státní úředníci ve výběrovém řízení Správy státních hmotných rezerv požadují plnou evropskou certifikaci. Ignorují tak doporučení Evropské komise č. 2020/403 z 13. března 2020, které definuje minimální technické a zákonné požadavky pro takzvanou zrychlenou certifikaci. Při této certifikaci se respirátor testuje pouze na vybrané zkoušky, které jsou přímo relevantní v zajištění ochrany uživatele proti nákaze COVID-19. Takto vydaný certifikát dozorovaný Českou obchodní inspekcí má platnost po dobu 3 měsíců nebo do doby vydání řádného certifikátu Výzkumným ústavem bezpečnosti práce podle normy ČSN EN 149:2001+A1:2009. Přestože tento certifikát zaručuje plnou účinnost záchytu virů, státní úředníci nyní chtějí pro výběrové řízení Správy státních hmotných rezerv pouze úplný certifikát podle zmíněné ČSN EN normy, jejíž získání trvá minimálně 5 měsíců. Kvůli tříměsíčnímu omezení platnosti jednoho certifikátu a pětiměsíční lhůtě na získání jiného certifikátu má mnoho českých výrobců nových produktů vyvíjených k ochraně před viry a bakteriemi po dobu minimálně dvou měsíců produkty bez certifikace.

Průmyslové certifikáty jsou pro ochranu před viry naprosto zbytečné. Laboratorní pracovníci při průmyslové certifikaci zkoumají například i to, jestli respirátorem proteče parafínový olej nebo jestli jej bude ucpávat dolomitový prach. Nové respirátory vyvinuté k ochraně před viry a bakteriemi po pěti měsících testování zřejmě většinou prokážou, že splňují i tyto parametry, ale zdravotníkům, záchranářům a dalším lidem pracujícím v první linii boje s nemocí COVID-19 to nijak nepomůže. Tito lidé mají být účinně chráněni před respirační nákazou. S respirátory nakoupenými Správou státních hmotných rezerv nebudou pracovat v dolech ani v nejsilněji znečištěných průmyslových výrobnách. Ochranné zdravotní pomůcky je mají chránit při vyšetřování pacientů ve zdravotnických pracovištích a na mnoha dalších místech, kde se ve velké míře setkávají s nakaženými lidmi.

Zatímco v případě výběrového řízení na nákup respirátorů požadují státní úředníci vlastnosti respirátorů vhodné pro průmyslové použití, v případě ústních roušek jdou do druhého extrému. Vzhledem k tomu, že jediným výběrovým kritériem v tendru Správy státních hmotných rezerv je cena, chystají se zřejmě opět nakoupit ústní roušky, které nefungují jako zabezpečení uživatelů před virovou nákazou. Roušky v cenové relaci nižších jednotek korun zdravotníky před koronaviry neochrání. Jasným dokladem jsou čínské roušky za 2,20 Kč, které byly vybrány v květnovém tendru ministerstva vnitra.

Nanovlákenné respirátory a roušky mají mnohem vyšší životnost, než ostatní respirátory a roušky. Zatímco chirurgická rouška vyrobená z nejlevnějšího materiálu po několika desítkách minut dechem uživatele navlhne a ztrácí i tu malou účinnost, kterou do navlhnutí měla, nanovlákenná rouška spolehlivě chrání obousměrně před průnikem bakterií a virů po celou pracovní dobu svého uživatele i jeho okolí. Průmyslové respirátory zachycují nejmenší částice elektrostaticky. Průmyslový respirátor tedy dechem uživatele ztrácí na účinnosti a při skladování se elektrostatika v respirátoru postupem času kvůli běžné skladovací vlhkosti vybíjí. Do dvou let je tak průmyslový respirátor prakticky téměř neúčinný. Nanovlákenné respirátory tento problém nemají. Zajišťují účinnost záchytu virů a bakterií i při desetiletém skladování. Srovnáme-li možnost postupného nákupu pěti průmyslových respirátorů do skladu na 5 x 2 roky nebo nákup jednoho nanovlákenného respirátoru do skladu na 10  let, je nákup nanovlákenného respirátoru ekonomicky výhodnější volbou.

Česká republika je na špici světového vývoje nanovlákenných materiálů, ale nanovlákna se vyrábějí i v Jižní Koreji, Turecku, Íránu, Číně a dalších zemích. Prosazování účinnějších nanovlákenných respirátorů a roušek k ochraně před virovou nákazou není jen prosazováním produktů inovativních českých výrobců. Tuzemští nanotechnologičtí producenti se v českých výběrových řízeních rádi utkají v řádné hospodářské soutěži s výrobci nanovlákenných respirátorů a roušek z ostatních zemí. Státní správa by už rozhodně neměla nakupovat k prevenci před virovou a bakteriální nákazou technicky překonané průmyslové respirátory a neúčinné chirurgické roušky, které v ochraně uživatelů před viry působí jen jako placebo.

Státní úředníci při nesmyslném nastavování podmínek tendrů zpravidla argumentují tím, že jednají v souladu se zákony a podle dříve nastavených pravidel. Provozují desítky let stejné rutinní postupy, na kterých nechtějí nic měnit. Když to takto fungovalo dosud, mělo by to podle nich takto fungovat i nadále. Ustrnuli tak v minulém století a brání se jakémukoliv zavádění technologického pokroku vycházejícího z vědeckých poznatků nového tisíciletí.

Lidé z rizikových skupin, zdravotníci, záchranáři a další pracovníci pracující v první linii boje s epidemiemi by měli být dobře chráněni. Účinná ochrana před nákazou je nesrovnatelně levnější než opětovné vypínání tuzemské ekonomiky.

9.8.2020

autor: Jiří Kůs předseda výkonné rady, Asociace nanotechnologického průmyslu ČR


Další články

Na přehled všech komentářů