MUDr. Martin Kočí je předsedou spolku Mladí lékaři, který si klade za cíl objektivně reprezentovat mladé lékaře, přispívat k pozitivním změnám v českém zdravotnictví a šířit povědomí o problematikách zdravotnictví mezi lékaři i veřejností. Požádali jsme jej o komentář, jak hodnotí dosavadní působení současného ministra zdravotnictví.

Diskuze/ilustrační foto

S panem Adamem Vojtěchem jsme se prvně setkali již před jeho jmenováním na ministerský post. Velice pozorně naslouchal, dělal si poznámky, věci ho zajímaly. Připusťme si, že toho moc o problematice zdravotnictví nevěděl. O tématu problematiky mladých lékařů, vzdělávání, příčinách odchodů lékařů do zahraničí, se pak neorientoval vůbec.  Ale naslouchal a věnoval nám poměrně spoustu času. My mu na oplátku poskytli „nalejvárnu“ na toto téma.  Takže možno říct, že od samého počátku byl našemu spolku sympatický. Žádný z předchozích ministrů zdravotnictví nám nikdy v součtu nevěnoval tolik času jako on.  Adam Vojtěch se potřeboval učit, a to i dělal –  a my mu dávali informace z terénu a návrhy na řešení. A stále v tom pokračujeme.

Poslední schůzku jsme měli s panem ministrem v polovině března letošního roku. Opět to byla schůzka přínosná. Adam Vojtěch naslouchal a ochotně nám dal mnoho prostoru věci do detailu vysvětlit. Nový systém rezidenčních míst, návrhy na stabilizační smlouvy, celkovou organizaci vzdělávání, platovou problematiku atd. Jednoznačně udělal obrovský pokrok a nyní se v problematice pan ministr orientuje (i díky nám) již velmi dobře. Je z něho cítit, že chce věci měnit k lepšímu. Je rozhodně  schopný analytik a dobrý diplomat. Úplně ale nejsem přesvědčen nakolik je schopný  stratég a taktik. A tady možná leží kámen úrazu. Stratég je totiž Vojtěchův stranický šéf, premiér Andrej Babiš. A ten je ve vládě s komunisty a socialisty.

Všichni, kdo se pohybujeme ve zdravotnické politice, tak nějak víme, co se má a co je potřeba udělat. Mluvíme o tom my, Mladí lékaři, mluví o tom prezident Stomatologické komory pan docent Šmucler, mluví o tom odborníci z oblasti ekonomické, právní. Mluví o tom dokonce už i sám pan ministr – že je potřeba zredukovat přebujelou nemocniční síť. Jenomže ministr Adam Vojtěch má svázané ruce. Svazuje mu je jeho stranický šéf, který je propojený svými byznysovými zájmy ve zdravotnictví a svým politickým paktem s komunisty a socialisty. Reformy, které potřebuje naše zdravotnictví, jsou politicky neprůchodné. Potřebujeme zvýšit platby za státní pojištěnce, potřebujeme zredukovat podstatnou část nemocniční sítě a dokončit reformu zdravotního pojištění, abychom umožnili vstup většího podílu soukromých výdajů ve zdravotnictví.

Naše zdravotnictví je nemocné a potřebuje (vy)léčit. Ještě je to nejspíše silnější rýma, možná ale už i chřipka. Těžko říct, v medicíně se pohybujete spíše na úrovni pravděpodobností než jistot. Jenomže tu potřebnou kúru nemá kdo naordinovat. Adam Vojtěch, byť je to rozhodně dobrý ministr, to nemá šanci zvládnout. Je evidentně dobrý člověk a schopný manager, ale nemá “ty správné páky“, nemá dokonce ani dostatečný aparát na ministerstvu zdravotnictví, které zoufale hledá více kvalifikovaných lidí.  Ministr Vojtěch je v pozici jakéhosi  praktického lékaře kdesi v „Horní dolní“, který musí doslova „udělat neurochirurgický výkon” na českém zdravotnictví.

Výsledek je ten, že sedí tedy v ordinaci v „Horní dolní“, dělá svojí osobou celkem dobrý dojem (dobře mluví, dobře vypadá, je seriózní), ale ten potřebný výkon prostě nesvede (nemá lidi, nemá nástroje, a hlavně má kolem sebe komunisty a socialisty). Ti, co do oboru vidí, vědí, že s tou špachtlí v ruce v 21. století to bude pro něj těžký oříšek.

Směrem k mladým lékařům je Adam Vojtěch vstřícný. Když v létě 2018 Hamzova odborná léčebna doslova terorizovala jednu naši členku, a požadovala po ní neoprávněně penále přes 300 tisíc za porušení kvalifikační dohody, lidé na MZČR se postavili za ní. Náměstek pro legislativu, ředitel odboru přímo řízených organizací, i sám ministr zdravotnictví. Stál na straně práva a lidským způsobem nám situaci pomohl ministr Vojtěch vyřešit k prospěchu naší členky.

Jenomže teď Adam Vojtěch stojí před „politickou objednávkou“ svého šéfa a vlády ČR. Vyřešit, pokud možno “mávnutím kouzelného proutku”, nedostatek lékařů. A tak se MZ chystá k radikálnímu kroku – zavedení systému stabilizačních dohod, které by ukotvily lékaře v ČR. Rizika tohoto riskantního návrhu jsme panu ministrovi dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí vysvětlili.

Nepochybně se o tomto chystaném opatření napíše do Mladé fronty Dnes, tak jako se napsalo i o záchraně lékařského stavu díky navýšení počtu mediků, takže PR zapracuje. Ale efekt bude sporný, možná až nulový. Lid nakonec zajímá, že si přečte, že ANO pod vedením Andreje Babiše udrží lékaře pěkně v ČR. Neudrží! Nejde to, pokud se zásadně nezmění a nezlepší základní podmínky pro práci, vzdělávání a v neposlední řadě také notoricky omílané finanční podmínky. Ty ale zdaleka nejsou tím nejpodstatnějším problémem z pohledu mladých lékařů.

Adam Vojtěch,  působí jako dobrý člověk a schopný profesionál v tom co dělá. Myslím, že v individuálních případech, jako výše popsaná záchrana naší členky, se vždy projeví správně a lidsky, ale v systémových rozhodnutích bude muset vždy nakonec respektovat politickou vůli hnutí ANO. Mnoho řešení se udělá bohužel jenom „na efekt“ pro voliče, i když z něho cítít, že by chtěl doopravdy věci měnit k lepšímu. Bohužel ty mantinely vymezené stranickou příslušností jsou tak úzké, že mnoho prostoru pro skutečné reformy nebude. Je to škoda. Adam Vojtěch má asi větší potenciál, než budou jeho konečné výsledky po tomto volebním období. Spolupráci a komunikaci s ním považujeme jednoznačně za nejlepší, co jsme doteď s ministry zdravotnictví  zažili.

 

MUDr. Martin Kočí

předseda spolku Mladí lékaři

11.4.2019

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů