Lékaři, mnozí ve věkové skupině nad 60 let, jsou bez adekvátních ochranných prostředků vystaveni extrémnímu riziku. Ze zahraničí přicházejí informace o prvních mrtvých z řad praktických lékařů, kteří podlehli onemocnění COVID-19.

Koronavirus/ilustrační foto

Zároveň je nutné si uvědomit, že i sami lékaři a sestry našich ordinací se mohou stát významným rizikovým faktorem a přispět k rozšíření onemocnění (k čemuž již bohužel v několika místech ČR došlo). Proto žádáme, aby vláda (ministerstvo zdravotnictví):

  • Zajistila dodávky dostatečného množství ochranných pomůcek pro primární péči a informovala o množství a předpokládaném termínu dodání. Lze uvažovat o různých možnostech řešení, například koncentrace pomůcek do vybraných ordinací či center (pohotovostí), přičemž ostatní by omezily provoz na bezkontaktní. SPL ČR deklaruje připravenost podílet se na organizaci takového řešení. Ovšem základním předpokladem je zajištění pracovníků těchto ordinací dostatečným počtem ochranných pomůcek s příslušnými parametry.
  • Učinila opatření umožňující odložení zbytných kontaktů s lékaři (zejména jde o odložení veškeré posudkové činnosti) a informovala veřejnost. V současné situaci není možné provádět například prohlídky seniorů na řidičské průkazy, pracovně lékařskou péči atd.
  • Vyjasnila pokyny pro státní instituce a veřejnost. V současné době se objevuje doporučení u osob s cestovatelskou anamnézou a obtížemi obracet se z důvodu přetížení linek 112 na praktické lékaře, kteří jim ale neumí nijak pomoci a stejně jejich stav budou řešit přes výše uvedený telefonický kontakt. To pouze zahlcuje zdravotní systém. Požadujeme okamžité zřízení telefonických linek, které budou určeny pouze pro lékaře a budou sloužit pro konzultaci stavu nejasných pacientů. Z několika ordinací máme informace o v těchto dnech probíhajících kontrolách ze strany státních orgánů – například Státní ústav pro kontrolu léčiv atd. To v této kritické době zbytečně komplikuje provoz ordinací a ohrožuje zdraví kontrolorů. Žádáme jejich okamžité zastavení.
17.3.2020

autor: MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) ČR


Další články

Na přehled všech komentářů