Před pár dny jsme informovali o (staro)nových možnostech našich pacientů čerpat plánovanou zdravotní péči v zahraničí i bez souhlasu jejich pojišťovny. Ale čtenáři se ptali i na opačný problém. Stále více Čechů různou část svého života žije a pracuje v zemích EU a jsou tam i pojištěni, tím pádem nejsou pojištěni u nás. Mnozí z nich by ale některou péči preferovali doma (např. prevence v těhotenství či kontroly chronického onemocnění). Lze předpokládat, že zrcadlově bude i jim umožněno objednat se na vyšetření v Čechám a zaplatí jim to jejich pojištění zahraniční?
Požádali jsme o odpověď tiskového mluvčího největší české zdravotní pojišťovny VZP Oldřicha Tichého.

Pokud český občan pojištěný v jiném státě EU/EHP/Švýcarsku přicestuje do ČR např. za účelem návštěvy své rodiny, přičemž si jeho zdravotní stav během pobytu zde vyžádá lékařské ošetření (nejedná se tedy o cílené vycestování za účelem čerpání zdravotní péče), disponuje tzv. Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC). Na jeho základě mu může být poskytnuta tzv. nezbytná zdravotní péče. Do té spadá i péče spojená s těhotenstvím a porodem a chronická onemocnění. 
 
Úhrada zdravotní péče, za kterou pojištěnec jiného státu cíleně do ČR vycestuje, se řídí právními předpisy státu, kde je daná osoba pojištěna. Dle našich informací ve většině evropských států bohužel ještě nedošlo k dokončení legislativního procesu v souvislosti se Směrnicí 2011/24/EU, o právech pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Ta upraví nároky na přeshraniční čerpání plánované zdravotní péče v jednotlivých státech. Zahraničním pojištěncům bychom tedy doporučovali obracet se se žádostí o informace na své zdravotní pojišťovny.
 
Nedá se tedy jednoznačně říci, že zahraniční zdravotní pojišťovna bezproblémově odbaví ošetření svých pojištěnců v Česku. Je tedy doporučené se předem informovat a ukazuje se, že implementací zmiňované směrnice odpadá na rozdíl od pojistníků z jiných zemí další administrativní komplikace.
12.2.2014

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů