V ostrý spor mezi prezidentem České lékařské komory (ČLK) Milanem Kubkem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem přerostl návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ten podle ministra klade za cíl „zahájit diskusi ohledně dysfunkční úpravy tzv. rámcových smluv, tj. smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb.

Konflikt/ilustrační obrázek

Potom, co jej v připomínkovém řízení dostala také Česká lékařská komora, rozeslal prezident Kubek jejím členům emotivně formulovaný dopis. Podle něj chce ministr „umožnit pojišťovnám, aby bez udání důvodu mohly vypovídat smlouvy soukromým lékařům…Důsledkem by byl nevolnický systém, kdy by nám za práci pojišťovny mohly platit ještě méně než dosud. Vedle pojišťoven by z nastalého prokorupčního prostředí mohly profitovat pouze velké řetězce, jejichž zájmy ministr Vojtěch zastupuje.“

Ministr Vojtěch v reakci upozornil, že již v současnosti mohou obě strany, tedy pojišťovny i lékaři, vypovědět smlouvu bez udání důvodů. Vyplývá to nejen z aktuálního znění zákona o veřejném zdravotním pojištění, ale také z rozhodovací praxe soudů. „Pevně věřím, že útoky České lékařské komory, která se z profesní organizace mění spíše na organizaci politickou a odborovou, nenaruší naše dobré a pevné vztahy,“ obracel se na lékaře v závěru své reakce ministr zdravotnictví.

Prezidenta Kubka ovšem nepřesvědčil. Ten se účastnil vypořádání připomínek k novele na Ministerstvu zdravotnictví. Jednání komentoval slovy: Úvodem se nás přítomní zástupci ministerstva poněkud krkolomným způsobem snažili přesvědčit o tom, že za návrhem nemáme hledat žádné postranní úmysly. Po necelé hodině však byla paní náměstkyně nucená konstatovat, že předložený návrh je „mrtvý“.

Portál OZdravotnictvi.cz k tomu dodává, že povinnost zajistit místně a časově dostupnou péči klade zákon na zdravotní pojišťovny – plátce péče. Ty by měly mít možnost operativně reagovat, např. na nedostatek lékařů v určité oblasti. Nástroje k tomu mají dva: peníze a smluvní politiku. Pokud zdravotním pojišťovnám nedáme dostatečnou volnost v oblasti uzavírání a rušení smluv, svou roli nenaplní.

 

Zdroj:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Česká lékařská komora 

7.10.2019

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů