Ministerstvo zdravotnictví, bohužel, odmítlo akceptovat připomínky České lékařské komory (ČLK), a tak se dají při vyplácení mimořádných odměn ve zdravotnictví očekávat velké problémy a nespravedlnosti:

  1. Nárok na plnou výši odměny pro zdravotníky má pouze poskytovatel, který v posledním čtvrtletí roku 2020 dosáhl alespoň 75 % produkce posledního čtvrtletí roku 2018. Produkcí je myšlen počet vykázaných bodů a součet korunových položek.

S touto podmínkou ČLK nesouhlasila. Argumentovali jsme tím, že odměna je pro ambulantní sféru jedinou odměnou za loňské i letošní měsíce strávené bojem s epidemií. Omezování tohoto nároku podle produkce v posledním kvartálu roku 2020 je nespravedlivé. Poskytovatelé, kteří v posledním čtvrtletí roku 2020 omezili péči, tak nečinili svévolně, ale velmi pravděpodobně z důvodů, které byly mimo jejich sféru vlivu (nouzový stav, obavy pacientů z rizika nákazy při návštěvě zdravotnického zařízení, nemocnost zdravotnického personálu).  

  1. Na vyplacení peněz na odměny se budou poměrně podílet všechny zdravotní pojišťovny, které mají pojištěnce v kraji, kde má poskytovatel sídlo. Aby poskytovatel obdržel pro své zaměstnance plnou výši odměny, musí mít uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, jejichž pojištěnci mají v daném kraji (kde má poskytovatel sídlo) zastoupení.

S tímto principem ČLK nesouhlasila. Upozorňovali jsme, že pokud poskytovatel nemá s některou z významnějších zdravotních pojišťoven v daném kraji uzavřenu smlouvu, nebudou mu vyplaceny peníze na odměny v plné výši a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří nemají žádnou smlouvu se zdravotními pojišťovnami, pro své zaměstnance nedostanou vůbec nic.

  1. Na odměny má nárok pouze zdravotník, který je uveden v příloze č. 2 smlouvy ke dni 31.12.2020, a výše odměny se řídí týdenní hodinovou kapacitou uvedenou v příloze č. 2. Zdravotník uvedený v příloze č. 2 s nulovým úvazkem, stejně jako zdravotník v příloze č. 2 neuvedený, nemá na odměnu nárok.  

ČLK v rámci připomínkového řízení ministerstvo upozorňovala na nesprávnost tohoto řešení. Údaje v příloze č. 2 smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb nic nevypovídají o skutečných pracovních úvazcích zdravotníků u poskytovatele a objemu odvedené práce. Některé zdravotní pojišťovny, resp. jejich pobočky, odmítají do přílohy č. 2 zdravotníky uvádět, pokud nejsou nositeli výkonů, nebo pokud je již překročena kapacita, kterou je zdravotní pojišťovna ochotna akceptovat. Dalším problémem je, že některé pobočky zdravotních pojišťoven nestíhají přílohu č. 2 aktualizovat dle nahlašovaných změn. Do přílohy č. 2 nejsou uváděni rezidenti, ani lékaři s kmenem (L2) nebo bez kmene (L1), resp. pokud uvedeni jsou, jsou uváděni s nulovým úvazkem. Ani v tomto však není praxe zdravotních pojišťoven jednotná.

 Závěrem zdůrazňuji, že jsem sice jménem České lékařské komory jako její prezident požadoval vyplacení odměn pro všechny zdravotníky, čemuž vláda nakonec vyhověla, byť po zbytečných průtazích, ale konečná forma způsobu vyplácení peněz na odměny je rozhodnutím ministerstva zdravotnictví, jehož úředníci odmítli respektovat připomínky komory a jejich neschopnost tak do určité míry pokazila dobrý úmysl zdravotníky za náročnou a nebezpečnou práci finančně odměnit.

   Vzhledem k rozsahu očekávaných problémů jsem se dne 6.5.2021 písemně obrátil s žádostí o urgentní jednání s cílem hrozící křivdy odstranit na ministra zdravotnictví prof. Arenbergera, přičemž jsem zároveň informoval předsedu vlády Ing. Babiše, ředitele VZP Ing. Kabátka a náměstkyni ministra zdravotnictví Ing. Rognerovou, která nese za kompenzační vyhlášku odpovědnost. 

11.5.2021

autor: MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory


Další články

Na přehled všech komentářů