Ze strany odborů jsme několik měsíců čelili tlaku, abychom přistoupili k plošnému 10% navýšení platů zdravotníků v nemocnicích. Tím bychom však za prvé porušili unikátní dohody mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami, které vznikly na základě konsensu všech aktérů českého zdravotnictví, a byl by opět preferován pouze jeden segment zdravotní péče na úkor ostatních, jako tomu bylo v minulosti.

Adam Vojtěch

 

Když se bavíme o nárůstu platů, musíme se především držet mantinelů těchto dohod. Za druhé, plošný 10% nárůst by vyžadoval, aby nemocnice veškeré peníze rozdělily na platy a už by tak nezbylo například na rozvoj nemocnice, centrovou léčbu, inovace či zlepšení podmínek pro pacienty a zaměstnance. A za třetí, plošný nárůst všem není motivační a nedává žádný prostor vedení nemocnic odměňovat zaměstnance podle odvedené práce, ani cílit peníze těm skupinám zaměstnanců, kterých má nemocnice nedostatek nebo hrozí jejich odchody. Zkrátka celkově by plošný 10% nárůst pouze prohloubil personální krizi ve zdravotnictví, protože by ještě více rozevřel ty pomyslné nůžky mezi nízkopříjmovými a vysokopříjmovými skupinami zaměstnanců.

Platy ale určitě porostou. Do zdravotnictví jde příští rok rekordní objem peněz – 320 mld. korun, což je o 20 mld. korun víc než letos. A z toho jen 13,6 mld. korun poputuje do nemocnic. To umožňuje ředitelům nemocnic navýšit platy klidně až o 10 %. Chceme však nechat na jejich rozhodnutí, kam peníze zacílí. Nicméně se zástupci poskytovatelů zdravotní péče a odborů jsme se shodli, že aktuálně nejpalčivější situace je u sester, a především u těch ve směnách. Proto úhradová vyhláška pro příští rok počítá s navýšením příplatku sestrám pracujícím ve směnném provozu o 5 000 korun měsíčně, což znamenaná meziroční nárůst o 15 %. Ostatní nelékařský personál, jako například sanitáři, dostanou na příplatku za směnnost o 2 000 korun navíc, plat jim tedy vzroste o 10 %. Tím však růst platů nekončí. Tarifní platy sester, sanitářů a také mladých lékařů, které je potřeba podpořit, aby byli motivovaní nastupovat do českých nemocnic, vzrostou o 7 %. To znamená, že všechny sestry a sanitáři dostanou v průměru o 2 000 korun měsíčně navíc. Čtyřiceti tisícům sester ve směnném provozu vzroste plat, počítáme-li i příplatek za směnnost, dokonce o 7 000 korun, což je nárůst o 22 %. A plat mladého lékaře průměrně vzroste o 2 500 korun měsíčně.

V roce 2019 tak na platy zdravotníků v nemocnicích půjde minimálně o 6 mld. korun navíc. Platy ve zdravotnictví tedy rostou nevídaným tempem. Nyní je na odborech, aby zasedly za jednací stůl s vedením jednotlivých nemocnic a snažily se svým zaměstnancům vyjednat co nejlepší pracovní podmínky, a to nejen ty platové.

 

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR

26.9.2018

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů