Téměř každý den jsem jako pacientka konfrontovaná se strašením, že ve zdravotních  pojišťovnách dochází peníze na léčbu, s obsahy dopisů  lékařům o opožďování plateb za poskytnutou péči, obavami lékařů, že mohou dojít peníze na nákladnou léčbu apod. To vše v kombinaci s otevřenou válkou mezi vedením naší největší zdravotní pojišťovny, ministerstva zdravotnictví a poslanci, kteří nejsou evidentně schopni krizovou situaci řešit  ale politikaří. Je to nízké politikaření, přetahování se o vliv mocenský i ekonomický, bez nejmenšího (alespoň předstíraného) ohledu na ty, kteří mají stát v centru zdravotnictví – tedy pacienty. Ze všech diskusí naprosto zmizeli ti, kteří péči čerpají, ale také celý systém platí nebo do něho v minulosti přispívali.

Jako pacienti bychom měli po politicích žádat důsledné odpolitizování zdravotní péče. Začít by se mělo vymetením všech politiků a jejich sluhů ze správní rady VZP a správních rad krajských, oblastních a městských nemocnic. Tyto instituce by měly být pochopitelně pod důslednou veřejnou kontrolou, protože jsou financovány z veřejných peněz ale veřejná kontrola není kontrolou politiků a „jejich“ úředníků. O tom, jak tato kontrola selhává se přesvědčujeme každý den, vidíme jejich neschopnost a nekompetentnost řešit problémy, jejich korupční skandály, partikulární a ekonomické zájmy. Politici nám kontrolu a transparentnost veřejného zdravotnictví rozhodně nezaručí. Pouze důsledné otevření orgánů pojišťoven a nemocnic veřejnosti prostřednictvím zástupců pacientů, pojištěnců, odborníků ale také odborů či zaměstnavatelů skýtá naději na změnu. Když bude toto zaručeno, ať pár politiků či úředníků s příslušnou odborností klidně hájí zájmy ministerstva zdravotnictví či zřizovatelů nemocnic v podobě krajů a měst ale ať nejsou probůh v přesile.

26.10.2012

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů